stres metaboliczny chorobach co to znaczy
Co znaczy w chorobach neurodegenaracyjnych i?. Co to jest molekularnymi mechanizmami funkcji mózgu.

Czy pomocne?

Stres metaboliczny w chorobach neurodegenaracyjnych i psychicznych

Definicja z ang. Metabolic stress and mental diseases neurodegenaracyjnych, z niem. Metabolischen Stress und psychische Erkrankungen neurodegenaracyjnych.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,92 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.18 kg
Zagadnienia: stres metaboliczny chorobach
ISBN: ISBN 83-233-1541-8
Opis: W obecnej "dekadzie mózgu" wzrasta zainteresowanie molekularnymi mechanizmami funkcji mózgu i jej odchyleniami prowadzącymi do chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych. Podręcznik przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie badań biochemicznych nad zaburzeniami metabolicznymi, leżącymi u podstawy chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych, które nie mają charakteru wrodzonych błędów metabolizmu, ale są zazwyczaj skutkiem dziedziczenia wieloczynnikowego albo mutacji dynamicznych i neuroinfekcji. Na podstawie własnych badań, autorzy wysuwają hipotezę stresu nitrooksydacyjnego w psychopatologii, szczególnie w sytuacjach doprowadzających do śmierci samobójczej. Podręcznik przeznaczona jest dla lekarzy neurologów i psychiatrów, studentów biologii i medycyny; zainteresuje także szersze grono czytelników.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. STRES METABOLICZNY I OKSYDACYJNY
 • 1. Rodzaje stresu
 • 2. Udział glikacji aminokwasów i białek w stresie metabolicznym
 • 3. Apoptoza w stresie metabolicznym
 • 4. Białka stresu komórkowego (białka opiekuńcze)
 • 5. Redoksowa regulacja funkcji komórki
 • 6. Pętle sprzężeń zwrotnych regulacji funkcji komórki dzięki białek wrażliwych na stres oksydacyjny
 • 7. Rola końcowych produktów glikacji i utleniania białek w stresie metabolicznym
 • 8. Uszkodzenia mitochondriów w stresie metabolicznym
 • 9. Ochrona komórki przed stresem metabolicznym
 • 10. Stres oksydacyjny w chorobach neurodegeneracyjnych
 • 11. Stres nitrozacyjny i rola tlenku azotu (NO*)
 • 12. Współistnienie stresu oksydacyjnego i stresu nitrozacyjnego
 • CZĘŚĆ II. STRES METABOLICZNY W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH
 • 13. Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym
 • 13.1. Toksyczność tlenku azotu
 • 14. Stres oksydacyjny w chorobie Alzheimera
 • 15. Rola uszkodzeń mitochondriów w chorobach neurodegeneracyjnych
 • 16. Deficyt energetyczny komórki powodem stresu oksydacyjnego
 • 17. Więcej o chorobach neurodegeneracyjnych
 • 18. Leczenie chorób neurodegeneracyjnych
 • CZĘŚĆ III. STRES METABOLICZNY W CHOROBACH PSYCHICZNYCH
 • 1. Schizofrenia
 • 2. Autyzm
 • 3. Zespoły przewlekłego zmęczenia i napadowego lęku
 • 4. Depresja
 • 5. Samobójstwa
 • 6. Teorie: immunologiczna i infekcyjna psychoz
 • 7. Streszczenie
 • 8. Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na S .