stres pracy zawodowej co to znaczy
Co znaczy zawodowej a choroby układu krążenia i?. Co to jest Szeroko zakrojone badania.

Czy pomocne?

Stres w pracy zawodowej a choroby układu krążenia i przemiany materii

Definicja z ang. Stress at work and cardiovascular disease and metabolic, z niem. Stress am Arbeitsplatz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechsel.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,49 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.11 kg
Zagadnienia: stres pracy zawodowej
ISBN: ISBN 83-88261-77-0
Opis: Stres psychospołeczny jest plagą współczesnych społeczeństw. Szeroko zakrojone badania epidemiologiczne prowadzone w wielu państwach, zwłaszcza wysoko rozwiniętych, niedwuznacznie wykazały, iż obciążenia psychospołeczne nie tylko sprzyjają występowaniu cech stylu życia uznawanych za czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, ale także w sposób bezpośredni przyczyniają się do rozwoju chorób układu krążenia i przemiany materii. Wiedza na temat stresu psychologicznego uważana jest na ogół za domenę psychologów i socjologów, z kolei stosunkowo niewielu lekarzy dostrzega zagrożenia stanu zdrowia ludzi narażonych na ten rodzaj stresu. Monografia niniejsza przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy. Autorki starały się w niej zwrócić uwagę czytelników na realne znaczenie czynników psychospołecznych w patogenezie i przebiegu choroby wieńcowej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i otyłości, opierając się na współczesnych koncepcjach i wynikach badań, dotyczących tych zagadnień, opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.
Spis treści:
  • 1. Stres - definicja, systemy fizjologiczne i adaptacja do bodźców stresowych
  • 2. Stres w pracy zawodowej
  • 3. Ocena indywidualnej reaktywności na stres
  • 4. Rola czynników psychospołecznych w rozwoju chorób układu krążenia i przemiany materii
  • 5. Systemy patogennego wpływu czynników psychospołecznych i długotrwałego stresu
  • 6. Systemy patogennego wpływu krótko działających czynników stresowych
  • 7. Reaktywność na stres ludzi z przewlekłymi chorobami układu krążenia
  • 8. Ocena zagrożenia stanu zdrowia w warunkach pracy zawodowej ludzi z przewlekłymi chorobami układu krążenia i przemiany materii
  • 9. Reaktywność na laboratoryjne testy stresowe osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia i przemiany materii przyjmujących systematycznie leki
  • 10. Propozycje mechanizmu oceny zagrożeń psychospołecznych, związanych z robotą zawodową ludzi z przewlekłymi chorobami układu krążenia i przemiany materii i działań zmierzających do ograniczenia tych zagrożeń

Czym jest znaczenie w Słownik na S .