stres zawodowy zawodach co to znaczy
Co znaczy zawodach usług społecznych?. Co to jest zaliczanych do usług społecznych. Poziom.

Czy pomocne?

Stres zawodowy w zawodach usług społecznych

Definicja z ang. Occupational stress in the competition of social services, z niem. Stress am Arbeitsplatz im Wettbewerb der sozialen Dienste.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Difin, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,294 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: stres zawodowy zawodach
ISBN: ISBN 83-7251-647-2
Opis: Omówione w książce badania dotyczą 14 różnych zawodów zaliczanych do usług społecznych. Poziom stresogenności tych zawodów jest różny, zaś skutki spostrzeganego stresu zawodowego, sprowadzające się raczej do skutków zdrowotnych i objawów zespołu wypalenia zawodowego, zależą od zdolności sprostania wymaganiom miejsca pracy dzięki użyciu posiadanych zasobów, stosowania odpowiednich strategii zaradczych i doświadczanemu wsparciu społecznemu.
Spis treści:
  • Wprowadzenie 1. Stres w pracy zawodowej 2. Skutki stresu zawodowego 3. Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem zawodowym 4. Cel i procedura badań własnych 5. Stres zawodowy w różnych grupach pracowników 6. Skutki stresu zawodowego 7. Zasoby jednostki i strategie radzenia sobie ze stresem 8. Skutki stresu zawodowego a obciążenia w pracy i zasoby i strategie radzenia sobie 9. Charakterystyka badanych grup pracowników reprezentujących zawody usług społecznych - podsumowanie wyników 10. Predyktory konsekwencji stresu zawodowego 11. Zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego - kierowanie stresem Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na S .