stwardnienie rozsiane co to znaczy
Co znaczy Stwardnienie rozsiane?. Co to jest ostatniej dekady tak znacznego zainteresowania jak.

Czy pomocne?

Stwardnienie rozsiane

Definicja z ang. Multiple sclerosis, z niem. multiple Sklerose.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,110 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 0.75 kg
Zagadnienia: stwardnienie rozsiane
ISBN: ISBN 83-7430-066-3
Opis: Chyba żadna choroba neurologiczna nie wzbudzała w ciągu ostatniej dekady tak znacznego zainteresowania jak stwardnienie rozsiane (SM). Poprzez lata choroba ta kojarzyła się tylko z cierpieniem i bezradnością medycyny w niesieniu pomocy pacjentom. Cierpieli nie tylko pacjenci i ich rodziny, lecz także lekarze, którzy bezsilnie patrzyli na rozwijającą się u pacjentów chorobę. Wreszcie pojawiła się nadzieja i sposobność wpływu na przebieg tej ciężkiej choroby. Stało się to wprawdzie wielkim impulsem do dalszych badań nad terapią stwardnienia rozsianego i bez wątpienia zmieniło klimat wokół tej choroby, paradoksalnie jednak wyzwoliło regularnie trudny do zrozumienia opór przed udostępnieniem chorym nowych terapii. Kluczowy argument oponentów stanowi jedynie częściowa skuteczność terapii SM. W ilu jednak innych chorobach, może poza niektórymi infekcjami, medycyna jest zdolna do całkowitego wyleczenia? Egzystencja całych ważnych dyscyplin klinicznych opiera się na terapii zmniejszającej dolegliwość o kilka, kilkanaście proc.. Niezbyt trafny jest także argument dotyczący farmakoekonomiki leczenia, obowiązkiem cywilizowanych społeczeństw jest gdyż udzielanie pomocy osobom chorym i niesprawnym. W sumie wydatki ich leczenia i tak są nieporównywalnie mniejsze niż wydatki wielu innych przedsięwzięć społecznych. Drugi istotny aspekt dotyczący stwardnienia rozsianego stanowi fakt, iż badania nad tą chorobą należą do pionierskich badań w ogólnym rozwoju nauk medycznych. W ciągu ostatnich lat takie dziedziny, jak: biologia molekularna, genetyka i immunologia determinują rozwój nauki. Z różnych względów, w tym wskutek istotności problemu, badania w stwardnieniu rozsianym należą do awangardy badań medycznych. Najnowsze techniki naukowe, np. genetyczne, są szybciej używane w stwardnieniu rozsianym niż w innych dziedzinach klinicznych. Dlatego wydaje się, iż perspektywy chorych na stwardnienie rozsiane powinny być jeszcze lepsze. W związku z tak sporym postępem badań nad stwardnieniem rozsianym i poznaniem wielu nieznanych wcześniej faktów naukowych, które doprowadziły do zmiany poglądów na temat patogenezy i terapii tej choroby, istnieje ogromna potrzeba publikacji dotyczących tego zagadnienia. Temu właśnie ma służyć konferencja w Mikołajkach i z sporą nadzieją na wypełnienie tej luki w piśmiennictwie oddajemy tę publikację w ręce czytelników. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
Spis treści:
 • Wstęp
 • Heterogenność kliniczna i patologiczna w stwardnieniu rozsianym
 • Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego i inne zespoły pierwszych objawów - już stwardnienie rozsiane czy jeszcze nie (kryteria diagnostyczne)
 • Jak interpretować obrazy MR w stwardnieniu rozsianym
 • Czy potrzebne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i czy istnieją biomarkery stwardnienia rozsianego?
 • Potencjały spowodowane
 • Neuroborelioza - symptomy kliniczne, diagnostyka i leczenie
 • Zapalenia naczyń
 • Diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego
 • Kiedy zaczynać leczenie immunomodulujące (DMD) i jak oceniać wyniki leczenia (co robić, gdy wyniki są niezadowalające)
 • Złożony aspekt stwardnienia rozsianego - mechanizm zapalny i neurodegeneracyjny
 • Czy jest miejsce na wykorzystywanie leków cytostatycznych w stwardnieniu rozsianym?
 • Leczenie ratunkowa w stwardnieniu rozsianym
 • Czy natalizumab może zmienić terapię stwardnienia rozsianego?
 • Leczenie zaburzeń mikcji u chorych na stwardnienie rozsiane
 • Spastyczność w przebiegu stwardnienia rozsianego - rola farmakoterapii doustnej, toksyny otulinowej i dokanatowego baklofenu
 • Jak bardzo pomocna jest rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
 • Czy stwardnienie rozsiane jest chorobą dziedziczną?

Czym jest znaczenie w Słownik na S .