superwizja psychoterapii co to znaczy
Co znaczy Superwizja w psychoterapii?. Co to jest możliwości zastosowania podejścia zintegrowanego.

Czy pomocne?

Superwizja w psychoterapii

Definicja z ang. Supervision in psychotherapy, z niem. Supervision in der Psychotherapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,215 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: superwizja psychoterapii
ISBN: ISBN 83-89574-40-3
Opis: Autorzy książki jako pierwsi spróbowali dogłębnie zbadać możliwości zastosowania podejścia zintegrowanego w superwizji, gdzie wzajemnie oddziałują na siebie intersubiektywna relacja pomiędzy psychoterapeutą a klientem, i intersubiektywna relacja pomiędzy psychoterapeutą a superwizorem. Gilbert i Evans dostarczają także bardzo praktycznych wskazówek w tych dziedzinach rozwoju zawodowego, jak: ocena, etyka i jednakowe szanse. Robota okaże się nieoceniona nie tylko dla superwizorów psychoterapii, ale również dla psychoterapeutów, konsultantów psychologicznych i dla osób, które prowadzą w tej dziedzinie szkolenia. Poza jasno wyszczególnionymi przypadkami, podane w książce przykłady superwizji zostały opracowane na podstawie wieloletniej pracy autorów z różnymi superwizantami. Co tj. superwizja? Gdy psychoterapeuta albo superwizor konsultują się u bardziej ''zaprawionych w bojach'' i doświadczonych kolegów po fachu, aby skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia i w ten sposób wzbogacić swoją praktykę, to mechanizm ten nazywa się superwizją. Rozmaite pojęcia superwizji podkreślają różne jej aspekty, pomiędzy innymi: znaczenie przymierza superwizorskiego, edukacyjne lub instruktażowe cele superwizji, dobro klienta jako podstawowy element i cel procesu superwizyjnego, koncentrację na rozwoju zawodowym superwizanta i pogląd, wedle którym superwizję można traktować jako mechanizm ''metaterapii''. Superwizja to tematyka wiedzy charakteryzująca się specyficznymi dla niej umiejętnościami, potwierdzona badaniami, ściśle związana z robotą kliniczną i oparta na praktyce superwizyjnej wielu specjalistów. Jako odrębna dyscyplina posiada swoją, coraz obfitszą literaturę, a w ostatnich latach w jej ramach rozwinęły się wyrafinowane modele, odmienne od modeli psychoterapii. Dostarczają one ram pojęciowych dla superwizji, omawiają jej poszczególne etapy, a również funkcje i zadania. Nie to jest już zwyczajnie psychoterapia przeniesiona do innej domeny, ale samodzielna dyscyplina funkcjonująca na własnych prawach!
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zintegrowany relacyjny schemat superwizji
 • 3. schemat w praktyce
 • 4. Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się
 • 5. Ramy superwizji: kontrakt i granice; style i rodzaje
 • 6. Teoretyczne i badawcze podstawy zintegrowanego relacyjnego podejścia do superwizji
 • 7. Ocena, przyznawanie uprawnień i ewaluacja w praktyce superwizyjnej
 • 8. Rozwijanie osobistego stylu superwizorskiego
 • 9. Podejmowanie decyzji o charakterze etycznym
 • 10. Aspekty wielokulturowe i praktyka antyopresyjna w superwizji i psychoterapii
 • 11. Psychoterapia i superwizja w Zjednoczonym Królestwie, w Europie i w szerszym kontekście
 • 12. Możliwości rozwoju dla superwizorów

Czym jest znaczenie w Słownik na S .