suplement 2005 farmakopei co to znaczy
Co znaczy Suplement 2005 do Farmakopei Polskiej VI?. Co to jest określa podstawowe wymogi.

Czy pomocne?

Suplement 2005 do Farmakopei Polskiej VI

Definicja z ang. Supplement 2005 to the Polish Pharmacopoeia VI, z niem. Nachtrag 2005 an die polnische Arzneibuch VI.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2005, wyd. 6, Oprawa: miękka foliowana,175 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 0.52 kg
Zagadnienia: suplement 2005 farmakopei
ISBN: ISBN 83-88157-27-2
Opis: Wedle ustawą ''Prawo farmaceutyczne'' Farmakopea Polska określa podstawowe wymogi jakościowe i sposoby badania produktów leczniczych i ich opakowań i surowców farmaceutycznych, zawiera również przepisy przygotowania leków aptecznych. Ukazujący się Suplement 2005 do części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie VI stanowi formalną informację o piątym wydaniu Farmakopei Europejskiej, zawierając polską wersję wykazu metod badania, monografii ogólnych i szczegółowych tej Farmakopei. Konieczność opracowania i wydania tego Suplementu wyniknęła z uzyskania poprzez Polskę w maju 2004 r. członkostwa w UE, co wywołało dalszy wzrost zainteresowania bezpośrednim stosowaniem podstawowych wymagań jakościowych i metod badania opisanych w Farmakopei Europejskiej. Wydanie Suplementu powiązane jest ponadto z bliskim przystąpieniem Polski do Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej. Niniejszy Suplement 2005 stanowi łącznik między Farmakopeą Europejską a następnym wydaniem Farmakopei Polskiej, która zawierać będzie polskojęzyczne wersje monografii Farmakopei Europejskiej. Wydanie VII Farmakopei Polskiej, które będzie realizowane od roku 2005, pozwoli na pełne wprowadzenie wymogów Farmakopei Europejskiej do Farmakopei Polskiej.
Spis treści:
  • WSTĘP
  • SKŁAD OSOBOWY KOMISJI FARMAKOPEI
  • SKŁAD OSOBOWY PODKOMISJI I ZESPOŁÓW KOMISJI FARMAKOPEI
  • SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁU FARMAKOPEI
  • Lista TREŚCI FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ WYDANIE PIĄTE Z SUPLEMENTEM
  • TABELARYCZNE ZESTAWIENIA TYTUŁÓW DZIAŁÓW I MONOGRAFII ZAWARTYCH W FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ WYDANIE PIĄTE Z SUPLEMENTEM - Działy - Monografie ogólne - Monografie ogólne postaci leku - Monografie szczegółowe szczepionek stosowanych u ludzi - Monografie szczegółowe szczepionek do użytku weterynaryjnego - Monografie szczegółowe surowic odpornościowych stosowanych u ludzi - Monografie szczegółowe surowic odpornościowych do użytku weterynaryjnego - Monografie szczegółowe radiofarmaceutyków - Monografie szczegółowe nici chirurgicznych stosowanych u ludzi - Monografie szczegółowe nici chirurgicznych do użytku weterynaryjnego - Monografie szczegółowe preparatów homeopatycznych - Monografie szczegółowe
  • MONOGRAFIE SZCZEGÓŁOWE DLA WODY DO CELÓW FARMACEUTYCZNYCH - Aqua ad dilutionem solutionium concentratarum ad haemodialysim - Aqua ad iniectabilia - Aqua pro usu ophthalmico - Aqua purificata - Aqua valde purificata - Odczynniki, roztwory wzorcowe i roztwory buforowe
  • SKOROWIDZ - Wyjaśnienia - Wiadomości ogólne, teksty podstawowe, monografie ogólne, monografie ogólne postaci leku - Monografie szczegółowe
  • ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DO FP VI 2002

Czym jest znaczenie w Słownik na S .