świat umyśle rzeźbie osób co to znaczy
Co znaczy rzeźbie osób głuchoniewidomych?. Co to jest Wizualnej na Wydziale Artystycznym UMCS w.

Czy pomocne?

Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych

Definicja z ang. The world in mind and sculpture deafblind people, z niem. Die Welt im Kopf und Skulptur Taubblinden.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,260 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: świat umyśle rzeźbie osób
ISBN: ISBN 83-227-2715-7
Opis: Ewa Niestorowicz jest adiunktem w Zakładzie Wiedzy Wizualnej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Ukończyła studia wyższe na dwóch kierunkach: na Wydziale Pedagogiki i Psychologii i na Wydziale Artystycznym w pracowni malarstwa prof. Adama Styki. Jest autorką wielu artykułów i recenzji i kilkunastu indywidualnych i zbiorowych wystaw malarstwa. W obrębie jej działalności twórczej mieści się także projektowanie graficzne. Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych to robota interdyscyplinarna łącząca zagadnienia z pogranicza pedagogiki specjalnej, psychologii, semiotyki, a również teorii sztuki. Rozprawa została zaznaczona pierwszą nagrodą w IV edycji ogólnopolskiego konkursu na pracę doktorską ''Otwarte drzwi 2007'' ogłoszonego poprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczególnie atrakcyjne i inspirujące dla innych badań wydało mi się podejście metodologiczne uznające rzeźbę za symbol i dostrzeżenie semantycznych, syntaktycznych i pragmatycznych aspektów w analizie wytworów. Metodę docierania do obrazu świata osób głuchoniewidomych, przez urzeczywistniającą się w różnorodnych aktach komunikacji rozmowę, oceniam także jako bardzo udany wybór, pozostający w ścisłej relacji do przyjętej w pracy koncepcji losów ludzkich. Metaforycznie rzecz ujmując, można stwierdzić, że robota pokazuje, jak osoby o głębokim stopniu niepełnosprawności zmysłowej czynią sobie Ziemię poddaną. Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej robota ma charakter wielowątkowego studium, które wnosi nowe przedmioty do naszej dotychczasowej wiedzy z zakresu rehabilitacji osób głuchoniewidomych przez ich plastyczną aktywność twórczą. Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Kirenki
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .