urazy czaszki mózgu co to znaczy
Co znaczy mózgu. Rozpoznawanie i opiniowanie?. Co to jest . Co to jest Rozpoznawanie i opiniowanie.

Czy pomocne?

Urazy czaszki i mózgu. Rozpoznawanie i opiniowanie

Definicja z ang. Skull and brain injuries. Identifying and evaluating, z niem. Schädel-Hirn-Verletzungen. Identifizierung und Bewertung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,257 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: urazy czaszki mózgu
ISBN: ISBN 83-88614-00-2
Opis:
Spis treści:
 • 1. Zamiast wstępu
 • 2. Wprowadzenie
 • 3. Zasady opiniowania o skutkach urazów czaszkowo-mózgowych
 • 4. Stłuczenie głowy i zranienie powłok czaszki
 • 5. Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki
 • 6. Zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe
 • 7. Zespół wstrząśnienia mózgu (Commotio cerebri)
 • 8. Zespół stłuczenia mózgu (Contusio cerebri)
 • 8.1. Stłuczenie półkul mózgu (Contusio hemisphneri cerebri)
 • 8.2. Stłuczenie płata skroniowego
 • 8.3. Stłuczenie płata czołowego
 • 8.4. Stłuczenie płata ciemieniowego i okolicy czuciowo-ruchowej
 • 8.5. Stłuczenie płata potylicznego
 • 9. Zespół stłuczenia pnia mózgu (Contusio trunci cerebri)
 • 10. Zespół stłuczenia móżdżku (Contusio cerebelli)
 • 11. Zespół ucisku mózgu (Compressio cerebri)
 • 12. Krwiak nadtwardówkowy (Haematoma epidurale)
 • 12.1. Podostry krwiak nadtwardówkowy (Haematoma epidurale subacutum)
 • 13. Krwiak podtwardówkowy (Haematoma subdurale)
 • 13.1. Ostry krwiak podtwardówkowy
 • (Haematoma subdurale acutum)
 • 13.2. Podostry krwiak podtwardówkowy
 • (Haematoma subdurale subacutum)
 • 13.3. Przewlekły krwiak podtwardówkowy (Haematoma subdurale chronicum)
 • 14. Krwiak wewnątrzmózgowy (Haematoma intracerebrale)
 • 15. Wodniak podtwardówkowy (Hygroma subdurale)
 • 16. Pourazowy obrzęk mózgu (Oedema cerebri posttraurnaticum)
 • 17. Krwotok podpajęczynówkowy i pourazowe tętniaki mózgu (Haemorrhagia subarachnoidenlis)
 • l8. Otwarte urazy czaszkowe-mózgowe (Trauma cranio-celebrale aperta)
 • 19. Mnogie obrażenia ciała
 • 20. Pourazowe przetoki płynowe (Liquorrhea posttraumaticum)
 • 21. Urazy sportowe. Encefalopatia bokserska (Encephalopatia pugilistica)
 • 22. Uraz czaszkowe-mózgowy w upojeniu alkoholowym
 • 23. Urazowe powikłania zapalne
 • 23.1. Zapalenie opon mózgowych (Meningitis)
 • 23.2. Ropniak podtwardówkowy (Empyema subdurale)
 • 23.3. Pourazowy ropień mózgu (Abscessus cerebri posttraumaticum)
 • 24. Odrębności obrazu klinicznego w urazach czaszkowo-mózgowych
 • 24.1. U dzieci
 • 24.2. U ludzi starszych
 • 25. Padaczka pourazowa (Epilepsia posttraumatica)
 • 26. Czynnościowe zaburzenia pourazowe
 • 27. Wybrane powody rozwoju pourazowych zespołów psychicznych

Czym jest znaczenie w Słownik na U .