uroginekologia praktyczna co to znaczy
Co znaczy Uroginekologia praktyczna?. Co to jest chirurgii uroginekologicznej, której teoretyczne.

Czy pomocne?

Uroginekologia praktyczna

Definicja z ang. Urogynecology practical, z niem. Urogynäkologie praktische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,363 str., Wymiary: 200 x 280 mm , Waga: 1.10 kg
Zagadnienia: uroginekologia praktyczna
ISBN: ISBN 83-89991-51-1
Opis: Ostatnie 20-lecie, to rewolucyjne zmiany w rekonstrukcyjnej chirurgii uroginekologicznej, której teoretyczne podstawy zawarto w opublikowanej w roku 1990 Teorii Integralnej. Zawarte tam stwierdzenie, znane zresztą w medycynie już od czasów Galena, iż funkcja narządu wynika z jego prawidłowej anatomii, jest podstawą naszej codziennej działalności chirurgicznej zakresie korekcji zaburzeń statyki dna miednicy u kobiet. Z badań epidemiologicznych jednoznacznie wynika, iż życiowe ryzyko operacji z powodu zaburzeń anatomicznych i/albo czynnościowych dna miednicy u kobiet wynosi aż 11%, zaś ryzyko reoperacji z powodu niepowodzenia zabiegu pierwotnego aż 30%. Dlatego poszukiwanie nowych metod postępowania leczniczego, dających pożądany sukces kliniczny, satysfakcjonujący zarówno pacjentki jak też klinicystów, to wyzwanie najbliższych lat. Niestety, pożądany sukces anatomiczny, nie zawsze znaczy prawidłowy sukces czynnościowy, i dlatego rola precyzyjnej diagnostyki przedoperacyjnej jest nie do przecenienia. Oddając w Państwa ręce pierwszy na rynku polskim, książka Uroginekologii, mam nadzieję, iż razem z gronem wybitnych naukowców i doskonałych klinicystów, którzy są współautorami tej monografii byliśmy w stanie oddać aktualne trendy światowe w tej dziedzinie medycyny. Oczywiście, ramy tej monografii nie ograniczają się jedynie do zagadnień związanych z chirurgią rekonstrukcyjną, ale także poświęcone są zagadnieniom optymalnego procesu diagnostyczno-decyzyjnego, który jest podstawą sukcesu terapeutycznego w każdej dziedzinie medycyny. Nowości z zakresu neurouroginekologii, nowe perspektywy farmakologiczne, leczenie zaburzeń czynnościowych pęcherza moczowego i aktualności powiązane z najnowszymi technikami obrazowania, uzupełniają zawartość tej monografii. Całość uzupełniają rekomendacje dotyczące postępowania terapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych. Chciałbym także podkreślić, iż niniejsza monografia jest w pewnym sensie kontynuacją i rozszerzeniem monografii ''Nietrzymanie moczu u kobiet - patologia, diagnostyka i leczenie'' wydanego w roku 2005 pod moją redakcją i mojego nauczyciela i mistrza, profesora Jerzego Jakowickiego. Życząc szanownym PT Czytelnikom owocnej lektury, chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim Współautorom, bez których zaangażowania i pasji wydanie niniejszego podręcznika nigdy nie byłoby możliwe. Tomasz Rechberger
Spis treści:
  • 1. Nauki podstawowe w uroginekologii: neuroendokrynologia - komórki macierzyste - biologia molekularna 2. Teoria Integralna - fizjologia i patologia aparatu stabilizującego narządy miednicy mniejszej kobiet 3. Anatomia dna miednicy 4. Obiektywna ocena zaburzeń statyki narządu płciowego kobiety 5. Neurouroginekologia - pęcherz nadreaktywny i zespół bólowy pęcherza moczowego 6. Pęcherz neurogenny po urazach rdzenia kręgowego 7. Schorzenia demielinizacyjne w zaburzeniach funkcji pęcherza moczowego 8. Zaburzenia czynnościowe pęcherza moczowego po leczeniu onkologicznym 9. Endometrioza w uroginekologii 10. Wpływ ciąży i porodu na aparat łącznotkankowy miednicy mniejszej - czy indukcja porodu jest czynnikiem wystąpienia NM? 11. Zaburzenia seksualne u kobiet po operacjach uroginekologicznych z zastosowaniem biomateriałów 12. Moczenie i nietrzymanie moczu u dzieci 13. Badanie urodynamiczne - rekomendowany algorytm postępowania 14. Badanie urodynamiczne - czy zawsze niezbędne w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet? 15. Nowoczesne sposoby obrazowania zaburzeń statyki i funkcji narządu płciowego kobiety-czy mają wartość praktyczną? 16. Zachowawcze, niefarmakologiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 17. Profilaktyka nietrzymania moczu u kobiet 18. Nietrzymanie moczu w praktyce lekarza rodzinnego 19. Biocenoza pochwy - rola probiotyków w uroginekologii 20. Dlaczego niektóre szczepy Lactobacillus mogą okazać się dobroczynne dla zdrowia kobiet 21. Inserty dopochwowe w leczeniu zaburzeń statyki i nietrzymania moczu u kobiet 22. Kontrowersje dotyczące roli estrogenów w uroginekologii 23. Profilaktyka i leczenie zakażeń w uroginekologii 24. Nowe opcje farmakologiczne leczenia nietrzymania moczu u kobiet 25. Daryfenacyna - selektywny antagonista receptora M3, nowa opcja leczenia pęcherza nadreaktywnego 26. Neurotoksyny w uroginekologii 27. Iniekcje okołocewkowe w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet (wstrzyknięcia okołocewkowe, periurethral injections, injectables, bulking agents) 28. Pacjentka uroginekologiczna - przygotowanie przedoperacyjne, zabieg operacyjn nadzór pooperacyjny, rekonwalescencja, monitoring efektywności leczenia - algorytm postępowania lekarskiego 29. Znieczulenie do operacji uroginekologicznych 30. Klasyczne operacje w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego kobiet - ich rola we współczesnej uroginekologii 31. Ukryte nietrzymanie moczu (UNM) - czy stosować profilaktyczne leczenie operacyjne? 32. Materiały chirugiczne w uroginekologii - co nowego? 33. Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet - wybór techniki zabiegowej: operacje klasyczne czy z użyciem implantów? 34. Zaburzenia statyki narządu rodnego u kobiet - nowe techniki operacyjne 35. Hamakowe przezzasłonowe podwieszenie przedniej ściany pochwy (double transobturator approach to treat cystocele) 36. Hysterektomia przezpochwowa - kiedy należy rozważyć jej wykonanie w zaburzeniach statyki narządu płciowego kobiety? 37. Prolift anterior, posterior i total- uniwersalne mechanizmy do operacyjnej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej kobiety 38. Zaburzenia statyki narządu płciowego u kobiet - nowe techniki operacyjne: Ayaulta Anterior, Posterior Biosynthetic Support Mechanizm 39. Małoinwazyjne techniki operacyjne w leczeniu wysiłkowej i mieszanej postaci nietrzymania moczu u kobiet - czy zmierzch slingu załonowego? 40. Mechanizm Gynecare TVT Secur 41. Mechanizm fiksacji tkankowej (TFS) - minimalnie inwazyjna sposób leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego 42. Powikłania po operacjach uroginekologicznych z użyciem materiałów protezujących 43. Sposoby endoskopowe w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet 44. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego po zabiegach uroginekologicznych 45. Przetoki po operacjach uroginekologicznych - etiopatogeneza i metody zaopatrywania chirurgicznego 46. Zabiegi operacyjne powiększania i zastępowania pęcherza moczowego włącznie z wykorzystaniem jelita. Sposoby operacyjne, wskazania, powikłania i wyniki leczenia 47. Zaburzenia czynnościowe układu moczowo-płciowego i pokarmowego po operacjach ginekologicznych ANEKS 1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu u kobiet 2. Rekomendacje dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie. Część I: Leczenie bólu po zabiegach ginekologicznych 3. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące leczenia drożdżakowych zakażeń sromu i pochwy u kobiet 4. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zakażeń Chlamydia trachomatis w położnictwie i ginekologii

Czym jest znaczenie w Słownik na U .