urzędowy wykaz produktów co to znaczy
Co znaczy Produktów Leczniczych dopuszczonych do?. Co to jest 2004) z wpisami do Rejestru Produktów.

Czy pomocne?

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. + Suplement (stan na 31.07.2004)

Definicja z ang. Journal of Medicinal Products List admitted to trading on Polish territory of the Republic. + Supplement (as of 31.07.2004), z niem. Journal of Medicinal Products List Zulassung zum Handel auf polnischem Gebiet der Republik. + Supplement (Stand: 31.07.2004).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2004 Oprawa: miękka foliowana,1136 str., Wymiary: 235 x 165 mm , Waga: 1.65 kg
Zagadnienia: urzędowy wykaz produktów
ISBN:
Opis: Lista ten zawiera dane zgodne i aktualne (stan na 31.07.2004) z wpisami do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzony jest poprzez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 28 ust 2 w związku ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn.zm).
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na U .