urzędowy wykaz środków co to znaczy
Co znaczy Środków Farmaceutycznych i Materiałów?. Co to jest Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, iż.

Czy pomocne?

Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Suplement III do Urzędowego Wykazu 1999.

Definicja z ang. Journal List of Pharmaceuticals and Medical Materials authorized for marketing in Poland. Third Supplement to the Official List in 1999., z niem. Zeitschriftenliste von pharmazeutischen und medizinischen Materialien zugelassen für die Vermarktung in Polen. Drittens Supplement zum Amtsliste im Jahr 1999..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,133 str., Wymiary: 230 x 165 mm
Zagadnienia: urzędowy wykaz środków
ISBN: ISBN 83-88157-12-4
Opis: Pismem nr FAR-L/911/751/2001 z dnia 11.10.2001 r. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, iż "Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce Część I. Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Suplement III" zawiera dane zgodne z wpisami do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych obejmujące uzupełnienia i zmiany za czas od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2001 r. Publikacja jest uzupełnieniem wykazu środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w państwie, ogłaszanego zgodnie z Komunikatem Krajowego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 8 sierpnia 1994 r. (Dz.Urz. MZiOS Nr 10, poz. 22) w wykonaniu delegacji zawartej w art. 18 ust.l ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U.Nr 105, poz. 422 z późn. zm.)
Spis treści:
 • Wiadomość o zmianach nazw niektórych producentów
 • Indeks producentów krajowych
 • Indeks producentów zagranicznych
 • Symbole państw
 • Objaśnienia oznaczeń
 • Tabela III: Uzupełnienie do "UWŚr.Farm. - 1999" za czas od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2001 r. - wykaz leków wg nazw handlowych, w układzie alfabetycznym
 • Tabela IIIa: Zmiany do "UWŚr.Farm. - 1999" za czas od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2001 r., aneksy do świadectw rejestracyjnych i errata
 • Tabela IIIb: Uzupełnienie do "UWŚr.Farm. - 1999" za czas od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2001 r. -wykaz leków zarejestrowanych wg nazw handlowych
 • Skorowidze (dotyczą pozycji zawartych w Suplemencie III)
 • Skorowidz środków farmaceutycznych wg substancji czynnej
 • Skorowidz dodatkowy preparatów złożonych
 • Indeks producentów i ich wyrobów (zarejestrowanych od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2001 r.)

Czym jest znaczenie w Słownik na U .