ustawa powszechnym co to znaczy
Co znaczy powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym?. Co to jest r. o powszechnym ubezpieczeniu w.

Czy pomocne?

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - komentarz

Definicja z ang. Law on general insurance in the National Health Fund - Comment, z niem. Gesetz über die allgemeine Versicherung in den National Health Fund - Kommentar.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ABC, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,516 str., Wymiary: 150 x 210 mm
Zagadnienia: ustawa powszechnym
ISBN: ISBN 83-7284-938-2
Opis: Komentarz stanowi omówienie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co więcej komentarz zawiera analizę instytucji prawnych mających ważne znaczenie dla nowego mechanizmu ubezpieczeń zdrowotnych. Pokazuje różnice systemowe na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przedstawia ocenę funkcjonowanie Kas Chorych i wskazuje najważniejsze implikacje natury prawnej i finansowej, które wynikają z faktu, iż Fundusz jest sukcesorem Kas Chorych. W książce zamieszczono także tabelaryczne porównanie przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Spis treści:
 • Wstęp
 • Część I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE Mechanizmu POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W ASPEKCIE PORÓWNAWCZYM
 • 1. Niektóre zagadnienia mechanizmu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • 2. Kasy chorych a Narodowy Fundusz Zdrowia jako podmioty realizujące powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 • 3. Ocena funkcjonowania kas chorych w latach 1999-2002
 • 4. Narodowy Fundusz Zdrowia jako sukcesor kas chorych
 • Część II. KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 23 STYCZNIA 2003 R. O POWSZEDNIM UBEZPIECZENIU W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA
 • 1. Przepisy ogólne
 • 2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 4. Narodowy Fundusz Zdrowia
 • 5. Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego
 • 6. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • 7. Planowanie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
 • 8. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
 • 9. Gospodarka finansowa Funduszu
 • 10. Przetwarzanie i ochrona danych
 • 11. Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego
 • 12. Postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
 • 13. Nadzór nad realizacją ubezpieczenia zdrowotnego
 • 14. Przepisy karne
 • 15. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • 16. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Aneks. Porównanie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Czym jest znaczenie w Słownik na U .