ustawa świadczeniach opieki co to znaczy
Co znaczy świadczeniach opieki zdrowotnej?. Co to jest r. o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Czy pomocne?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - komentarz

Definicja z ang. The Act on healthcare services financed from public funds - Comment, z niem. Das Gesetz über die Gesundheitsdienstleistungen aus öffentlichen Mitteln finanziert - Kommentar.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,385 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: ustawa świadczeniach opieki
ISBN: ISBN 83-7416-984-2
Opis: Przedmiotem komentarza jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autorki opracowania omawiają między innymi zadania władz publicznych w zakresie przewidzianym przez ustawę, poszczególne świadczenia zdrowotne, zakres świadczeń zdrowotnych i zasady ich udzielania, analizują również funkcje i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia. Kompleksowe opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podręcznik adresowana jest do prawników zajmujących się prawnymi aspektami ochrony zdrowia i do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Spis treści:
 • Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy i objaśnienie określeń ustawowych 2. Zadania władz publicznych
 • Dział II. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej 3. Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej 4. Programy zdrowotne 5. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
 • Dział III. ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
 • Dział IV. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU 1. Wymóg ubezpieczenia zdrowotnego 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Dział V. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 1. Przepisy ogólne 2. Gospodarka finansowa Funduszu
 • Dział VI. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW ZE ŚWIADCZENIODAWCAMI
 • Dział VII. NADZÓR
 • Dział VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH
 • Dział IX. PRZEPISY KARNE
 • Dział X. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH
 • Dział XI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWAWCZE I KOŃCOWE Załącznik. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych

Czym jest znaczenie w Słownik na U .