ustawa zakładach opieki co to znaczy
Co znaczy opieki zdrowotnej - komentarz?. Co to jest do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Czy pomocne?

Ustawa o Zakładach opieki zdrowotnej - komentarz

Definicja z ang. The Law on Plant health care - a comment, z niem. Das Gesetz über die Pflanzengesundheitsversorgung - ein Kommentar.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,417 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.52 kg
Zagadnienia: ustawa zakładach opieki
ISBN: ISBN 83-7526-077-9
Opis: To jest pierwszy od kilkunastu lat tak obszerny komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przedstawia analizę prawną ustawy dokonaną dziennie 1 stycznia 2007 r., z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Pokazuje zadania zakładów opieki zdrowotnej wynikające nie tylko z omawianej ustawy, lecz również z wielu innych aktów prawnych. W opracowaniu omówione zostały relacje zakładów opieki zdrowotnej z innymi uczestnikami mechanizmu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczególne miejsce poświęcono prawom pacjenta.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Dział I. PRZEPISY WSPÓLNE 1. Przepisy ogólne 1a. Prawa pacjenta 2. Szpitale 3. Inne zakłady opieki zdrowotnej 3a. Rejestr usług medycznych 4. Okres pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej
  • Dział II. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Przepisy ogólne 1a. Formy prowadzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2. Tworzenie, statut, przekształcanie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej i łączenie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej 3. Kierowanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej 4. Zasady gospodarki publicznych zakładów opieki zdrowotnej 4a. Szczególne uprawnienia pracowników zatrudnionych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 5. [skreślony]
  • Dział III. PRZEPISY O KONTROLI ZAKŁADÓW
  • Dział IV ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PODLEGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ REGULACJI
  • Dział V TRANSPORT SANITARNY
  • Dział VI PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Literatura. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na U .