poszukiwaniu zastosowań co to znaczy
Co znaczy zastosowań psychologii twórczości?. Co to jest stosujących wiedzę o twórczości, którzy.

Czy pomocne?

W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości

Definicja z ang. In search applications psychology of creativity, z niem. Auf der Suche nach Anwendungen Psychologie der Kreativität.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,174 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: poszukiwaniu zastosowań
ISBN: ISBN 83-233-1939-1
Opis: Adresatem tej książki są ci spośród psychologów i pedagogów, stosujących wiedzę o twórczości, którzy uważają, iż konstruowanie procedur, projektowanie oddziaływania (a również planowanie badań), chociaż powinno wykorzystywać intuicję, opierać się na wglądzie i działaniach doraźnych, prowokowanych sytuacją, musi być poprzedzone gruntownymi studiami. Z Wprowadzenia Największy walor recenzowanej pracy zbiorowej stanowi widoczna różnorodność możliwych aplikacji aktualnego stanu psychologii twórczości: od wyrosłej ze szczególnych merytorycznych i metodologicznych rozstrzygnięć Anny Gałdowej i Aleksandra Nelickiego reinterpretacji twórczości rozwoju osobowego i samorealizacji, przez Andrzeja Strzałeckiego konkretyzację ogólnych ujęć w zakresie kierowania i przedsiębiorczości, a również Aleksandry Tokarz konkretne reguły wyrosłe z dyskusji nad najciekawszą chyba w dziedzinie motywacji twórczości sprawą wzajemnych relacji między wieloma rodzajami motywacji autonomicznej i Krzysztofa Brocławika sugestie praktyczne dotyczące optymalizacji warunków pojawienia się'' w trakcie pracy grupy twórczego myślenia ''umysłu zbiorowego'', aż po zaskakujące właściwie rezultaty metodycznych poczynań opisanych przez Wiesławę Limont i przegląd strategii i metod badania twórczości. Na różnym poziomie konkretności/ogólności prowadzone sąprzez różnych Autorów analizy i formułowane sugestie na temat tego, co można i analizami i ich rezultatami dalej robić. Z recenzji dr hab. Krzysztofa Krzyżewskiego
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Bycie twórczym jako odpowiedź na wartości
  • Psychologiczne wymiary efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej
  • Motywacja jako warunek aktywności twórczej
  • Grupy jako środowiska aktywności twórczej
  • Zastosowanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości
  • Strategie i techniki badania twórczości
  • Literatura cytowana
  • Wiadomości o Autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na W .