trosce wychowanie szkole co to znaczy
Co znaczy W trosce o wychowanie w szkole?. Co to jest Nawet nauczyciele z wykształceniem wyższym.

Czy pomocne?

W trosce o wychowanie w szkole

Definicja z ang. Concerned about education at school, z niem. Besorgt über Bildung in der Schule.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,310 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.68 kg
Zagadnienia: trosce wychowanie szkole
ISBN: ISBN 83-7308-830-6
Opis: Wychowanie w polskich szkołach pozostawia sporo do życzenia. Nawet nauczyciele z wykształceniem wyższym nie radzą sobie z nim najlepiej. Jedną z przyczyn jest brak należytego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu, a w szczególności niemożność wykazania się poprzez nich rzetelną wiedzą o wychowaniu. Nawet, gdy ją posiadają, nie są skłonni do jej weryfikowania. Towarzyszy temu zazwyczaj poczucie bezradności w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Podręcznik ma dopomóc nauczycielom zapoznać się z pewnym minimum wiedzy o wychowaniu, niezbędnej dla ulepszenia pracy wychowawczej z uczniami. Treści książki mogą dopomóc w rozumieniu tego, jak ogromne znaczenie dla ulepszenia wychowania mogą mieć między innymi kształtowanie poprzez nauczycieli postaw społeczno-moralnych uczniów, przyswajanie uczniom wartości nadających głębszy sedno życiu, podmiotowe traktowanie uczniów, przypominanie o spoczywających na nich obowiązkach, możliwie częste prowadzenie rozmów z uczniami, współpraca nauczycieli z rodzicami, nieustanna kontrola nad własnym postępowaniem pedagogicznym, unikanie wpadania w bezduszną rutynę zawodową. Adresatami książki są czynni zawodowo nauczyciele i studenci kierunków nauczycielskich, pedagogiki i psychologii. Książka może być przydatny również dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych problemami wychowania.
Spis treści:
  • Wstęp
  • WYCHOWANIE Z INSPIRACJI FILOZOFII, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Wprowadzenie Wychowanie z inspiracji filozofii personalistycznej Wychowanie z inspiracji dociekań pedagogicznych Wychowanie z inspiracji psychologii humanistycznej
  • WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA Rozumienie wartości Klasyfikacja wartości Prezentacja niektórych wartości uniwersalnych Rola wychowania do wartości w życiu uczniów Warunki skutecznego wychowania do wartości w szkole
  • WYCHOWANIE MORALNE W CENTRUM UWAGI NAUCZYCIELI Rozumienie i potrzeba wychowania moralnego Wychowanie moralne uświęcone poprzez tradycję Klasyfikacja wartości swoistą odmianą wychowania moralnego Wychowanie moralne wg J. Piageta i L. Kohlberga Autorytet w wychowaniu moralnym Wychowanie seksualne a wychowanie moralne
  • PROWADZENIE ROZMOWY NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI Co rozumie się poprzez rozmowę? Rola rozmowy nauczycieli i uczniów w wychowaniu Rodzaje rozmów nauczycieli z uczniami Wymogi stawiane nauczycielom w rozmowie z uczniami Przeszkody w prowadzeniu rozmowy z uczniami
  • WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZICÓW W WYCHOWANIU UCZNIÓW Czym jest współpraca nauczycieli i rodziców? Wychowawcze znaczenie współpracy nauczycieli i rodziców Formy współpracy nauczycieli i rodziców Warunki skutecznej współpracy nauczycieli i rodziców Przeszkody napotykane we współpracy nauczycieli i rodziców
  • BADANIA W DZIAŁANIU NA USŁUGACH NAUCZYCIELI Ogólna charakterystyka badań w działaniu Cykliczny przebieg badań w działaniu Próba konkretyzacji badań w działaniu Warunki skuteczności badań w działaniu Uwagi końcowe
  • Wiadomości ZWROTNE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Ustalenie i źródła informacji zwrotnych Rodzaje informacji zwrotnych i ich znaczenie badawcze Warunki poprawnego przekazu i odbioru informacji zwrotnych Niekategoryzowane metody gromadzenia informacji zwrotnych Kategoryzowane metody gromadzenia informacji zwrotnych
  • O SAMODOSKONALENIU NAUCZYCIELI Czym jest samodoskonalenie nauczycieli Potrzeba samodoskonalenia nauczycieli metody samodoskonalenia nauczycieli Warunki skutecznego samodoskonalenia nauczycieli Samodoskonalenie w pedagogicznym kształceniu nauczycieli Zakończenie Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .