wartości moralne etyczne co to znaczy
Co znaczy etyczne i odpowiedzialność w pracy?. Co to jest . Co to jest odpowiedzialność w pracy.

Czy pomocne?

Wartości moralne, etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnej - materiały konferencyjne

Definicja z ang. Moral values, ethics and accountability in the work of nurses and midwives - conference materials, z niem. Moralische Werte, Ethik und Verantwortung in der Arbeit von Krankenschwestern und Hebammen - Tagungsunterlagen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: , Oprawa: miękka foliowana,161 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.30 kgISBN 83-916139-3-3
Zagadnienia: wartości moralne etyczne
ISBN: Pielęgniarstwo jako dziedzina nauki i działalność praktyczna przeżywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój, a co się z tym wiąże obok funkcji pełnionych na rzecz podmiotu opieki, istotną rolę odgrywają te funkcje, które łączą się z inwestowaniem w rozwój naukowy pielęgniarstwa, organizowaniem opieki pielęgniarskiej. Tak więc praca zawodowa pielęgniarki nie ogranicza się tylko do czynności czysto pielęgnacyjnych, ale zobowiązuje także do uczestnictwa w procesie kształcenia, planowania i organizowania opieki pielęgniarskiej i zarządzania tą opieką oraz wnoszenia wkładu w działalność naukową. Współczesne pielęgniarstwo stawia więc przed pielęgniarkami coraz wyższe wymagania profesjonalne, a postęp medycyny rodzi dylematy etyczne, co nie zmienia istoty etyki zawodowej pielęgniarek i zasady mówiącej, że dobrem najwyższym jest dobro, życie i zdrowie człowieka. Za swoją postawę etyczną w czasie realizacji zadań zawodowych pielęgniarki i położne są oceniane i ponoszą odpowiedzialność zawodową. Dzięki sumienności, rzetelności, znajomości, zrozumieniu i stosowaniu w pracy reguł przypisanych zawodowi pielęgniarki i położnej oceniane są wysoko w sondażach społecznych. Wszyscy dobrze znamy olbrzymią różnorodność przeświadczeń etycznych, poglądów i postaw poszczególnych ludzi i grup społecznych. Poglądy takie są niekiedy prezentowane z wielkim przekonaniem i pasją, jednak zdarza się, że nie idą w parze z ogólnie przyjętymi regułami postępowania etycznego akceptowanego przez społeczeństwo i utrwalonego w aktach prawnych, gwarantujących prawa obywateli. W codziennej pracy decyzje moralne są podejmowane na wszystkich stanowiskach pielęgniarek i położnych. Niektóre z nich są drobne, codzienne zaś inne mają rangę istotnego społecznie wydarzenia i nierzadko trafiają na pierwsze strony gazet. Po raz kolejny z inicjatywy pielęgniarek i położnych zrzeszonych w korporacji zawodowej odbywa się konferencja poruszająca zagadnienia wartości moralnych etyki i odpowiedzialności profesji pielęgniarek i położnych. Niniejsze opracowanie prezentuje te problemy, przyglądając się sytuacjom, proponowanym rozwiązaniom i wskazując na szereg wątpliwości wymagających dyskusji i przemyśleń. Etyka jest jedna, sytuacji wżyciu zawodowym i prywatnym bardzo wiele i w tej mnogości postaw, oczekiwań czy praw i swobód różnych osób i grup społecznych nie może zatracić się zasadnicza idea zawodu medycznego, zawodu pielęgniarki i położnej: DOBRO CZŁOWIEKA STANOWI WARTOŚĆ NAJWYŻSZĄ Grażyna Rogala-Pawelczyk
Opis:
Spis treści:
  • 1. Wstęp 2. Etyka pielęgniarki czy etyka pracownika medycznego 3. Postawy etyczne pielęgniarek i położnych wobec korporacji zawodowej 4. Wartości w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej 5. Etyczne aspekty postawy zawodowej pielęgniarek i położnych wobec współpracowników 6. Kodeks etyki jako zawodowa powinność 7. Duma kobieca w profesjonalnym pielęgnowaniu, spojrzenie poprzez pryzmat etyki 8. Problemy etyczne współczesnego pielęgniarstwa, między etosem a praktyką 9. Etyka w zawodzie położnej 10. Kodeks etyki zawodowej w praktyce pielęgniarki i położnej 11. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki - aspekty podejmowania decyzji 2. Etyka zawodowa w świetle postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych 13. Etyka pielęgniarska wczoraj i dziś. Pomiędzy obowiązkiem a uczuciem 14. Rola programów nauczania w kształtowaniu postaw etycznych adeptów pielęgniarstwa 15. Prawa Pacjenta a etyka zawodowa. Idee a rzeczywistość 16. Godność istoty ludzkiej a rozwój nauk biologii, medycyny i techniki 17. Samarytański kształt posługi pielęgniarskiej gwarantem szacunku wobec godności pacjenta 18. Samodzielność zawodowa a etyka zawodowa pielęgniarek i położnych 19. Etyczne determinanty planowania obsad pielęgniarskich /położniczych w zakładach opieki zdrowotnej 20. Standardy praktyki a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych 21. Problemy etyczne powiązane z limitowaniem dostępu do świadczeń zdrowotnych 22. Etyka kierowania w pielęgniarstwie 23. Rozwój pielęgniarstwa - szansa czy zagrożenie dla etyki pielęgniarek i położnych 24. Rozważanie na temat wartości w pielęgniarstwie 25. Jestem etyczna 26. Dylematy etyczno-moralne pielęgniarek i położnych dotyczące eutanazji 27. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Czym jest znaczenie w Słownik na W .