wczesne uszkodzenie co to znaczy
Co znaczy dojrzewającego mózgu - od?. Co to jest pewnością służyć będzie tym, którzy rozpoczynają.

Czy pomocne?

Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu - od neurofizjologii do rehabilitacji

Definicja z ang. Early maturing brain damage - from neurophysiology to rehabilitation, z niem. Früh reifende Hirnschäden - von der Neurophysiologie bis zur Rehabilitation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,359 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia: wczesne uszkodzenie
ISBN: ISBN 83-86239-32-8
Opis: Przygotowany poprzez Panią dr Zofię Kułakowską książka z pewnością służyć będzie tym, którzy rozpoczynają terminowanie w tych specjalnościach, jak rehabilitacja, neonatologia i pediatria. Ponadto dla tych, którzy dysponują już doświadczeniem, będzie okazją do skonfrontowania własnych obserwacji i wzbogacenia posiadanej wiedzy. Autorka zastrzega, iż Jej książki nie należy traktować jak podręcznika neurologii, bo wybrane tematy pominęła. To prawda, lecz w to miejsce bardzo szeroko i dogłębnie przedstawiła systemy wczesnego uszkodzenia mózgu i jego następstwa dla rozwoju po to, by zaakcentować potrzeby dotkniętego uszkodzeniem dziecka i możliwości działania na rzecz odzyskania utraconych funkcji. W ten sposób uświadamia nam, jaki jest region, lecz także jakie są granice mechanizmów kompensacji, naturalnych i wypracowanych w procesie rehabilitacji i uczenia. Zawsze podstawą działania powinna być kompetentna diagnoza po to, by rehabilitacji mogła być dostosowana do indywidualnego pacjenta, a nie wykorzystywana mechanicznie wg jednego sztywnego planu u różnych dzieci. Tekst urozmaicony jest różnorodnymi wykresami, w dużej części własnego autorstwa dr Zofii Kułakowskiej, i wzbogacony licznymi przykładami klinicznymi. Ważną rolę spełniają wnioski podsumowujące najważniejsze poruszane kwestie. Gorąco polecam Państwu tę książkę w przekonaniu, iż będą po nią sięgać często i z sporym pożytkiem dla Waszych pacjentów. Jest ona bardzo ciekawym zbiorem obserwacji i podsumowaniem wieloletniego doświadczenia Autorki, którą osobiście ogromnie cenię za Jej wiedzę, energię w działaniu i bardzo praktyczne podejście do złożonych problemów rozwoju dzieci z deficytami neurologicznymi. Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich Konsultant Krajowy Neonatologii, Kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Spis treści:
 • 1. Przedmowa
 • 2. Wprowadzenie (czynniki warunkujące funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego)
 • 3. Przykłady integracji funkcjonalnej ośrodkowego układu nerwowego ze specjalnym uwzględnieniem współzależności między półkulami mózgu i układem limbicznym
 • 4. Dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego
 • 5. Plastyczność mózgu
 • 6. Somatognozja
 • 7. Mowa
 • 8. Biologiczne podstawy uczenia się
 • 9. Zachowanie i emocje
 • 10. Kontrola ruchu
 • 11. Badani neurologiczne noworodka
 • 12. Wczesne uszkodzenie mózgu
 • 13. Mózgowe porażenie dziecięce
 • 14. Zaburzenia widzenia we wczesnych uszkodzeniach mózgu
 • 15. Alternatywy wczesnej interwencji
 • 16. Min. zaburzenia czynności mózgu (MZCM)
 • 17. Specyfika rehabilitacji neurologicznej dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu

Czym jest znaczenie w Słownik na W .