więzi małżeństwie rodzinie co to znaczy
Co znaczy i rodzinie - metody badań?. Co to jest złożonym. Bez względu na to, czy w procesie.

Czy pomocne?

Więzi w małżeństwie i rodzinie - metody badań

Definicja z ang. Ties in marriage and family - test methods, z niem. Krawatten in Ehe und Familie - Prüfverfahren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 3, Oprawa: twarda,332 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia: więzi małżeństwie rodzinie
ISBN: ISBN 83-7308-672-2
Opis: Badanie mechanizmów rodzinnych jest zadaniem bardzo złożonym. Bez względu na to, czy w procesie badawczym interesuje nas tylko konkretna jednostka, niezbędne jest osadzenie tych badań w kontekście szeroko rozumianego życia rodzinnego. Prezentowana publikacja ma pomóc badaczowi rodziny w poznawaniu niektórych aspektów jej funkcjonowania. Autor przedstawia nowe narzędzia badawcze, raczej pozwalające na ujmowanie problemów małżeństwa i rodziny z perspektywy małżonków. Publikacja złożona jest z sześciu części. W pierwszej omówiono teorie i sposoby badań nad rodziną, w drugiej, trzeciej i czwartej zaprezentowano kolejno Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM) i Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). W piątej części Czytelnik znajdzie Skalę Postaw Rodzicielskich (dla rodziców),a w ostatniej – Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP). Każda sposób zawiera opis teoretycznych podstaw jej konstrukcji. Adresatami publikacji są osoby i instytucje zajmujące się problematyką małżeństwa i rodziny (między innymi poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne ośrodki diagnostyczne, poradnie rodzinne, kuratorzy, psychologowie szkolni, instytuty badawcze na uczelniach wyższych, prywatne gabinety pedagogiczne i psychologiczne, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych).
Spis treści:
  • Wstęp
  • I. TEORIE I Sposoby BADAŃ NAD RODZINĄ 1.1. Teorie badania rodziny 1.2. Strategie badawcze mechanizmu rodzinnego 1.3. Schemat badań nad rodziną
  • II. KWESTIONARIUSZ DOBRANEGO MAŁŻEŃSTWA (KDM-2) 2.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 2.2. Konstrukcja kwestionariusza 2.3. Psychometryczne własności kwestionariusza 2.4. Badanie i obliczanie wyników 2.5. Normalizacja Załącznik: (KDM-2)
  • III. KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ (KKM) 3.1. Teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza 3.2. Konstrukcja kwestionariusza 3.3. Psychometryczne własności kwestionariusza 3.4. Badanie i obliczanie wyników 3.5. Normalizacja Załącznik (KKM – ocena własnych zachowań; KKM – ocena zachowań partnera)
  • IV. KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICÓW (KPR-Roc) 4.1. Podstawy teoretyczne konstrukcji kwestionariusza 4.2. Konstrukcja kwestionariusza 4.3. Psychometryczne własności kwestionariusza 4.4. Badanie i obliczanie wyników 4.5. Normalizacja Załącznik: (KPR-RocM; KPR-RocO)
  • V. SKALA POSTAW R

Czym jest znaczenie w Słownik na W .