wiktymologia co to znaczy
Co znaczy Wiktymologia?. Co to jest dyscypliny, obejmującej całościową analizę zjawisk.

Czy pomocne?

Wiktymologia

Definicja z ang. victimology, z niem. victimology.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, wyd. 2, Oprawa: twarda,658 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: wiktymologia
ISBN: ISBN 83-88296-39-6
Opis: Książka realizuje nową koncepcję wiktymologii jako dyscypliny, obejmującej całościową analizę zjawisk dysfunkcjonalnych razem z zapobieganiem nieprawidłowym procesom i zjawiskom, których rezultatem są różne formy pokrzywdzenia (przestępstwo, wypadek, choroba, klęski żywiołowe, głód, wojny, prześladowania polityczne, religijne, rasowe). Robota złożona jest z 12 rozdziałów stanowiących komplementarne ujęcie zagrożeń końca XX wieku - nie tylko związanych z przestępczością, ale również z zagrożeniami związanymi z rozwojem ekonomicznym, nadużyciem władzy, chorobami cywilizacyjnymi. (...) ' robota przynosi szeroki opis tła równie szerokiego tematu. Zawiera masę ciekawych konstatacji, również odwołań do różnych dziedzin, począwszy od literatury pięknej poprzez prace badaczy zagranicznych, na wnioskach z sondaży kończąc.' Ż.S., 'Rzeczpospolita', 12 marca 2001 r.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • I. ZAGADNIENIA W STĘPNE
 • 1. Definicja i zakres wiktymologii
 • 2. Wiktymologia - pomiędzy mitem a nauką
 • 3. Ogólna klasyfikacja zagrożeń
 • 4. Czynniki kształtujące potencjał wiktymogenny i podatność wiktymizacyjną
 • 5. O nowy paradygmat wiktymologii kryminalnej
 • II. WIKTYMOLOGIA OGÓLNA
 • 6. Warunki życia w naturalnym środowisku
 • 7. Choroby cywilizacyjne
 • 8. Wiktymologia zachowań kompulsywnych
 • 9. Samobójstwo - elementarna forma autowiktymizacji
 • 10. Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym
 • 11. Wypadki przy pracy
 • III. WIKTYMOLOGIA SPOŁECZNA
 • 12. Kondycja materialna polskiego społeczeństwa
 • 13. Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej
 • 14. Nadużycie władzy
 • 15. Patologizacja rodziny
 • 16. Wiktymizacja klienta w handlu i usługach
 • 17. Problemy wiktymizacji w medycynie
 • 18. Przemoc w szkole
 • 19. Nurt 'fali' w wojsku
 • 20. Przemoc w sporcie
 • IV. WIKTYMOLOGIA KRYMINALNA
 • 21. Kierunki badań we współczesnej wiktymologii kryminalnej
 • 22. Zakres i konsekwencje wiktymizacji kryminalnej
 • 23. Nowy schemat ofiary przestępstwa
 • 24. Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa
 • 25. Ofiara sprawcą przestępstwa
 • 26. Państwowy mechanizm pomocy ofiarom przestępstw
 • 27. Mediacja pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa
 • 28. Wiktymologia penitencjarna
 • V. OPINIE POLAKÓW O WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻENIACH DLA Państwie I OBYWATELI
 • 29. Metodologia badań i analizy ich wyników
 • 30. Źródła poczucia zagrożenia w opinii osób badanych
 • 31. Opinia publiczna o źródłach realnej pomocy w wypadku zagrożenia
 • 32. Świadomość istnienia zagrożeń
 • 33. Postrzeganie najgroźniejszych niebezpieczeństw dla państwie poprzez osoby w różnym wieku, różnej płci, o różnym wykształceniu
 • 34. Opinia publiczna o roli władz w ograniczaniu zagrożeń społecznych
 • 35. Siła wpływu prasy, radia i telewizji na ograniczanie zagrożeń w Polsce wg opinii publicznej
 • Lista OKIENEK PROBLEMOWYCH
 • Pornografia komputerowa
 • Prostytucja i handel żywym towarem
 • Niewolnicy schyłku XX wieku
 • Przemoc wobec cudzoziemców w Niemczech
 • Stanowisko Krajowej Porady Radiofonii i Telewizji w kwestii audycji dla dzieci i młodzieży
 • Zajścia na brukselskim stadionie Heysel
 • Wiktymizacja przestępcza w państwach rozwijających się
 • Pokrzywdzeni cudzoziemcy
 • Zapobieganie wiktymizacji osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości we Włoszech
 • Wniosek o pomoc materialną dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem (formularz)
 • Program zapewnienia bezpieczeństwa świadkom (formularz)

Czym jest znaczenie w Słownik na W .