wolnozmienne pola co to znaczy
Co znaczy magnetyczne w badaniach?. Co to jest psychofizjologicznych są dość rzadkim zjawiskiem w.

Czy pomocne?

Wolnozmienne pola magnetyczne w badaniach psychofizjologicznych

Definicja z ang. Extremely low frequency magnetic fields in the study psychophysiological, z niem. Extrem niederfrequente Magnetfelder in der Studie Psychophysiologische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,152 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: wolnozmienne pola
ISBN: ISBN 83-88149-49-0
Opis: Publikacje dotyczące metod i zasad badań psychofizjologicznych są dość rzadkim zjawiskiem w polskim piśmiennictwie i wszelakie inicjatywy wydawnicze powiązane z upowszechnianiem naszej wiedzy na temat nowych metod i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie należy uznać za pożądane. Oddawana do rąk czytelnika nowa podręcznik siostry Marii Bogumiły Pecyny, która już przed kilkoma laty opublikowała w formie książkowej rezultat swych badań dotyczących biofeed-backu i magnetostymulacji, wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie z zakresu psychofizjologii. podręcznik obejmuje 5 rozdziałów, z których pierwszy odnosi się do reakcji uzyskiwanych od badanych osób w stanie relaksacji, drugi do wpływu stopnia koncentracji uwagi na uzyskiwane reakcje, trzeci dotyczy powiązania u badanych studentek pedagogiki specjalnej reakcji zapisów fal sensoryczno-motorycznych (SMR) z poziomem inteligencji mierzonej Testem TMS J. C. Ravena. Czwarty rozdział odnosi się do oddziaływań wolnozmiennych fal magnetycznych, mierzonych dzięki EEG u jednego dziecka z porażeniem mózgowym i drugiego z nadmierną aktywnością psychoruchową. Piąty rozdział dotyczy różnic pomiędzy centralnym i obwodowym układem nerwowym jeżeli chodzi o poziom aktywacji po ekspozycjach wolnozmiennych pól magnetycznych. W każdym z tych rozdziałów znajdujemy solidne opracowane i w sposób zwięzły przedstawione wyniki badań, przekonujące czytelnika i nie budzące wątpliwości pod względem poprawności metodologicznej. Wydaje się, iż dzięki tym badaniom sporo interesujących problemów znalazło odpowiednie naświetlenie, pomagające dostrzec nowe uwarunkowania psychofizjologiczne opisywanych stanów czy reakcji psychoruchowych. Dotyczy to pomiędzy innymi mechanizmów fizjologicznych towarzyszących stanom relaksacji, dotąd tak niewiele znanym i dość rzadko poddawanym szczegółowej analizie uwzględniającej komponenty dające się dokładnie mierzyć i kontrolować.
Spis treści:
  • 1. Rytmy fal elektroencefalograficznych charakteryzujące stan relaksacji po ekspozycji wolnozmiennych pól magnetycznych
  • 2. Poziom koncentracji uwagi warunkowany wolnozmiennymi polami magnetycznymi
  • 3. Kształtowanie się wartości amplitud rytmów fal SMR i theta u młodych kobiet zarejestrowanych po ekspozycji wolnozmiennych pól magnetycznych
  • 4. Ocena efektywności działania wolnozmiennych pól magnetycznych sposobem elektroencefalograficzną u dziewczynek z nadaktywnością psychoruchową, z ataktyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego i u dziewczynki zdrowej
  • 5. Aktywacja centralnego i obwodowego układu nerwowego po ekspozycji wolnozmiennych pól magnetycznych

Czym jest znaczenie w Słownik na W .