wprowadzenie co to znaczy
Co znaczy neuropsychologii klinicznej?. Co to jest zagadnieniami tworzącymi element.

Czy pomocne?

Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej

Definicja z ang. Introduction to clinical neuropsychology, z niem. Einführung in die klinische Neuropsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,366 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.75 kg
Zagadnienia: wprowadzenie
ISBN: ISBN 83-7383-167-3
Opis: Celem książki jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi zagadnieniami tworzącymi element neuropsychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej, badającej związki zachodzące pomiędzy mózgiem a zachowaniem, procesami psychicznymi, umysłem, świadomością, na podstawie analiz zaburzeń behawioralnych obserwowanych u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego. Interpretacje zgromadzonych faktów badawczych, zarówno historyczne, jak i współczesne pozwalają sądzić, iż z jednej strony ludzka psychika jest produktem aktywności mechanizmów mózgowych, z drugiej zaś, iż doświadczenia i przeżycia psychiczne zmieniają stan mózgu. Ten sposób wnioskowania ma wielkie znaczenie dla zrozumienia strategii uruchamianych w mózgu uszkodzonym, ich wpływu na kształtowanie się obrazu klinicznego zaburzeń neuropsychologicznych i działania mechanizmów dezorganizujących i reintegrujących zachowania pacjentów. Taki styl prezentacji treści Autorka starała się zastosować w omawianiu poszczególnych zagadnień, zwracając uwagę na: ewolucję poglądów na mózgowe systemy regulacji i dysregulacji psychiki, dynamiczne ujęcia, podkreślające zmienność i plastyczność mózgu dojrzałego w związku z obrazem klinicznym zaburzeń neuropsychologicznych, systemowe propozycje opisu mózgowego podłoża mechanizmów psychicznych, procesualne analizy deficytów neuropsychologicznych z nawiązaniem do ich organizacji neuronalnej i taksonomie i klasyfikacje objawów i zespołów zaburzeń funkcji psychicznych spowodowanych dysfunkcjami i uszkodzeniami mózgu. Publikacja jest kierowana do studentów psychologii, pedagogiki, logopedii i osób, które z racji na aktywność zawodową są zainteresowane poznaniem i zrozumieniem roli mózgu w regulacji psychiki człowieka.
Spis treści:
  • Przedmowa
  • Część I. PODSTAWOWE PROBLEMY NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1. Podstawy teoretyczne neuropsychologii klinicznej – ewolucja poglądów na istotę związku mózg - psychika 2. Neuropsychologia kliniczna. Kształtowanie się przedmiotu i zakresu badań – rozwój dyscyplinarny 3. Opis struktury i fukcji mózgu w ujęciu neuropsychologii klinicznej 4. Mechanizmy samonaprawcze i dezintegracyjne w mózgu uszkodzonym
  • Część II. CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ NEUROPSYCHOLOGICZNYCH 5. Podstawy klasyfikacji i charakterystyka zaburzeń neuropsychologicznych 6. Neuropsychologiczna zaburzeń percepcji 7. Zaburzenia aktywności ruchowej – neuropsychologiczna charakterystyka wybranych objawów 8. Mózgowe podstawy zaburzeń mowy I: afazja 9. Mózgowe podstawy zaburzeń mowy II: deficyty językowe i pragmatyczne w dysfunkcjach prawej półkuli 10. Przejawy zaburzeń pamięci w dysfunkcjach mózgowych: amnezje i otępienia 11. Neuropsychologia zaburzeń emocji i osobowości 12. Asymetria półkulowa i symptomy dyskoneksji Zakończenie: Obszary zastosowań neuropsychologii klinicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na W .