wprowadzenie psychologii co to znaczy
Co znaczy Wprowadzenie do psychologii osobowości?. Co to jest największy wkład w rozwój psychologii.

Czy pomocne?

Wprowadzenie do psychologii osobowości

Definicja z ang. Introduction to personality psychology, z niem. Einführung in die Persönlichkeitspsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: twarda,444 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.87 kg
Zagadnienia: wprowadzenie psychologii
ISBN: ISBN 83-7383-066-9
Opis: Podręcznik zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i początkach bieżącego wieku i określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umożliwia poznanie i wzajemną konfrontację różnych mechanizmów teoretycznych, prezentuje kluczowe zagadnienia psychologii osobowości, daje orientację w nurtach badań. Konstrukcja monografii opiera się na trzech kluczowych kontrowersjach, różnie rozwiązywanych w ramach nauki o osobowości. To są, po pierwsze - pytanie o charakter motywacji:: świadoma czy nieświadoma? Po drugie - problem, jakie czynniki wpływają na zachowanie:: cechy uwarunkowane biologicznie czy poznawcza interpretacja sytuacji? Po trzecie - kwestia, jakie programy człowiek realizuje na przestrzeni życia:: biologiczne czy intencjonalne? Poszczególne rozdziały ukazują alternatywne albo komplementarne próby odpowiedzi na sporo bardziej szczegółowych pytań i problemów. Podręcznik adresowana jest głównie do psychologów, studentów psychologii i pedagogiki i socjologii, a również do przedstawicieli innych nauk:: społecznych, medycznych i humanistycznych, dla których wiedza o osobowości jest interesująca i istotna
Spis treści:
 • Od Autora
 • 1. Na czym polega specyfika nauki o osobowości? Wprowadzenie
 • Część I. MOTYWACJA ŚWIADOMA CZY NIEŚWIADOMA
 • 2. Co steruje osobowością? Nieświadomość indywidualna i zbiorowa
 • 3. Co warunkuje odniesienie do świata? Odzwierciedlone relacje i struktura Ja
 • 4. Co wpływa na aktywność człowieka? Lęki i autonomia Ego
 • 5. W kierunku świadomej motywacji:: potrzeby i cele
 • Część II. CO DECYDYJE O ZACHOWANIU:: OSOBA CZY Przypadek
 • 6. Struktura osobowości:: cechy indywidualne czy wspólne
 • 7. Ile jest wymiarów osobowości:: trzy czy pięć?
 • 8. Jak kształtuje się osobowość? Od uczenia się do poznania
 • 9. Co decyduje o regulacji zachowania:: przekonanie o własnej skuteczności czy złożony mechanizm Ja?
 • 10. Podsumowanie kontrowersji osoba - przypadek
 • Część III. JAKI PROGRAM REALIZUJE CZŁOWIEK W momencie:: BIOLOGICZNY CZY INTENCJONALNY?
 • 11. Program gatunkowy czy indywidualny? Socjobiologia i psychologia humanistyczna
 • 12. Co decyduje o ukierunkowaniu dążeń:: sedno życia czy treść opowieści?
 • 13. Perspektywa integracji nauki o osobowości
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na W .