wsparcie emocjonalne pracy co to znaczy
Co znaczy Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej?. Co to jest dostarczających pełnej.

Czy pomocne?

Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej

Definicja z ang. Emotional support in social work, z niem. Emotionale Unterstützung in der Sozialarbeit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,208 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: wsparcie emocjonalne pracy
ISBN: ISBN 83-7164-439-6
Opis: W dostępnej literaturze znajduje się mało publikacji, dostarczających pełnej (usystematyzowanej) wiedzy na temat praktycznych sposobów udzielania wsparcia emocjonalnego. Z tego to właśnie względu przygotowano tę pozycję, zachęcając równocześnie pracownika socjalnego do opanowania kilku wybranych technik wsparcia emocjonalnego, mając nadzieję, iż w ten sposób we wsparciu zawodowym (realizowanym poprzez pracownika socjalnego) działania intuicyjne (odruchowe) zostaną zastąpione (albo wzmocnione) skutecznymi sposobami wspierania osób wymagających takiej pomocy.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Wsparcie emocjonalne jako szczególna forma działań pomocowych
 • Dlaczego emocje mają tak ważne znaczenie w funkcjonowaniu człowieka?
 • Kto i kiedy wymaga wsparcia emocjonalnego w pracy socjalnej?
 • Od czego zależy efektywność wsparcia emocjonalnego?
 • Jak należy udzielać wsparcia emocjonalnego?
 • Wsparcie emocjonalne osób w wybranych przypadkach życiowych
 • Wsparcie emocjonalne osoby potrzebującej empatycznego kontaktu z innymi
 • Wsparcie osoby wzburzonej emocjonalnie
 • Wsparcie osoby w stresie
 • Wsparcie osoby w kryzysie psychologicznym
 • Wsparcie osoby przeżywającej konflikt
 • Wsparcie dzieci i adolescentów
 • Wsparcie w razie niechcianego macierzyństwa
 • Wsparcie osób w wieku senioralnym
 • Wsparcie osoby chorej somatycznie
 • Wsparcie osoby niepogodzonej ze stratą (w żałobie)
 • Wsparcie osoby niepełnosprawnej
 • Wsparcie osoby z syndromem niewybaczonej krzywdy
 • Wsparcie osób w przypadkach presuicydalnych
 • Wsparcie osób separowanych, izolowanych i pozbawionych wolności
 • Wsparcie osób porzuconych i bezdomnych
 • Wsparcie osoby uzależnionej i współuzależnionych
 • Wsparcie osoby z objawem wypalenia zawodowego
 • Wsparcie w problemach małżeństwa
 • Wsparcie psychologiczne rodziny
 • Wsparcie holistyczne
 • Wsparcie psychologiczne interkulturowe
 • Wsparcie w grupie wsparcia
 • Wsparcie osoby wymagającej profesjonalnej pomocy psychologicznej
 • I ty zostań skutecznym pomagaczem
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .