współczesna psychoanaliza co to znaczy
Co znaczy psychoanaliza - psychologia procesów?. Co to jest przesłankach naukowych, lecz.

Czy pomocne?

Współczesna psychoanaliza - psychologia procesów nieświadomych

Definicja z ang. Modern psychoanalysis - the psychology of unconscious processes, z niem. Moderne Psychoanalyse - die Psychologie der unbewussten Prozessen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,240 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: współczesna psychoanaliza
ISBN: ISBN 8385416-70-6
Opis: Podręcznik jest nowym wstępem do psychoanalizy, opartym na przesłankach naukowych, lecz przeznaczonym dla szerokich kręgów czytelników, w tym również przedstawicieli medycznych i psychospołecznych zawodów pomocniczych. Może zaspokoić także ciekawość laików, którzy są zainteresowani psychoanalizą. Prócz standardowych zagadnień psychoanalitycznych znajdujemy tu również rozdział Psychoanalityczne instrumentarium w polityce i życiu społecznym, który analizuje różne aspekty życia społeczno- politycznego, opierając się na dokonaniach Freuda i jego następców.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .