współczesne mianownictwo co to znaczy
Co znaczy Współczesne mianownictwo anatomiczne?. Co to jest mianownictwa anatomicznego. nazywanego.

Czy pomocne?

Współczesne mianownictwo anatomiczne

Definicja z ang. Modern anatomical nomenclature, z niem. Moderne anatomische Nomenklatur.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,535 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.71 kg
Zagadnienia: współczesne mianownictwo
ISBN: ISBN 83-88063-91-X
Opis: Wkrótce będziemy obchodzili półwiecze międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. nazywanego zwykle paryskim, odgrywającego sporą role w uporządkowaniu i ujednoliceniu nazewnictwa. W minionym okresie dokonywano w nim często licznych zmian dotyczących zarówno treści, jak i formy. Nie zawsze były one uzasadnione i potrzebne, a często sprawiały pewne kłopoty piszącym i czytającym prace anatomiczne. Wybrane nazwy zmieniano kilkakrotnie, a pewne powracały po jakimś czasie do swego pierwotnego brzmienia. Współczesne mianownictwo anatomiczne ma ułatwić korzystanie z różnych prac. gdzie stosowano miana z okresu przed ostatnimi zmianami nazewnictwa. Przy jego opracowaniu korzystano raczej ze wszystkich wydań Mianownictwa anatomicznego (8) i Nomina anatomica (9). Najnowsze zmiany międzynarodowych mian mogły być uwzględnione dzięki opracowaniu FCAT Terminologia anatomica (12). Występują w nim miana zarówno nowe jak także stosowane dotychczas, ale nieco zmienione. zmiany dotyczą również pisowni, raczej mian dwuwyrazowych. Nazwy polskie pochodzą z dotychczasowych wydań Mianownictwa anatomicznego i ze Słownika mian anatomicznych (). jednak wybrane należało stworzyć. Współczesne mianownictwo złożona jest dwóch zasadniczych części. Pierwsza zawiera wyrazy wykorzystywane w mianownictwie paryskim. Wyrazom odmiennym towarzyszą wiadomości dotyczące odmiany. Rzeczowniki występują w mianowniku liczby pojedynczej, po którym podana jest końcówka dopełniacza poprzedzona kreseczką. a po skrócie pl -w mianowniku liczby mnogiej, po którym jest również końcówka dopełniacza. Na zakończenie podany jest skrót nazwy rodzaju. Przy rzeczownikach zestawiono miana, gdzie występują one w pierwszym przypadku liczby pojedynczej bądź mnogiej. Pojedyncze wyrazy i. miana dwu- i wielowyrazowe używane w mianownictwie paryskim, lec nie umieszczone w Terminologia anatomica (12) wyróżniano znakiem *. a gdy było to możliwe podawano przy nich obowiązującą aktualnie nazwę. W drugiej części znajdują się międzynarodowe i odpowiadające im polskie miana anatomiczne dotyczące okolic ciała i poszczególnych układów. Nie znalazł się w niej nazwy punktów kraniometrycznych. części ciała człowieka, płaszczyzn i linii i większości mian ogólnych. Występują one w pierwszej części mianownictwa. Miana informujące o anatomicznej odmianie ujęte są w owalne nawiasy. Współczesne mianownictwo anatomiczne może służyć nie tylko studentom medycyny i lekarzom, ale również wszystkim interesującym się anatomią człowieka.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .