współczesne postępowanie co to znaczy
Co znaczy postępowanie interwencyjne w wadzie?. Co to jest obserwowano stopniowo coraz mniejszy.

Czy pomocne?

Współczesne postępowanie interwencyjne w wadzie zastawki mitralnej

Definicja z ang. Today's proceedings intervention defect mitral, z niem. Heutige Verfahren Intervention Defekt Mitral.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,219 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: współczesne postępowanie
ISBN: ISBN 83-89534-01-0
Opis: W państwach Zachodniej Europy i Północnej Ameryce obserwowano stopniowo coraz mniejszy proc. uszkodzeń zastawek serca będący następstwem zapalnego procesu reumatycznego, lecz ostatnio, prawdopodobnie w związku ze zwiększoną liczbą imigrantów z państw zacofanych gospodarczo, znów obserwuje się tendencję wzrostową tej jednostki chorobowej. W Polsce z kolei, wciąż jeszcze kluczową powodem nabytych wad serca u osób pomiędzy 10. a 40. rokiem życia jest choroba reumatyczna. W państwie średnia liczba operacji wad zastawkowych serca wykonywanych na 1 mln ludności jest znacznie poniżej średniej europejskiej (66 vs. 124), pomimo stałego, ale powolnego wzrostu. Dane pochodzą z całorocznych raportów Klubu Kardiochirurgów Polski z lat 1997-2000
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • 1. Anatomia prawidłowej zastawki mitralnej
  • 2. Etiologia, patologia, następstwa hemodynamiczne, obraz kliniczny, rozpoznanie wady mitralnej, wskazania do leczenia operacyjnego
  • 3. Diagnostyka nieinwazyjna, echokardiograficzna w wadzie mitralnej
  • 4. Przezskórna komisurotomia mitralna
  • 5. Postępowanie chirurgiczne w wadzie mitralnej
  • 6. Chirurgiczne leczenie wrodzonych wad lewej zastawki przedsionkowo-komorowej
  • 7. Postępowanie w niedomykalności mitralnej typu niedokrwiennego
  • 8. Zaburzenia rytmu serca w wadzie mitralnej – leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne

Czym jest znaczenie w Słownik na W .