współczesne tendencje co to znaczy
Co znaczy tendencje we wczesnej interwencji u?. Co to jest teorii i praktyce wczesnej interwencji.

Czy pomocne?

Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych

Definicja z ang. Modern trends in early intervention for children at risk of disability or disabilities, z niem. Moderne Trends in der Frühförderung für Kinder mit einem Risiko von Behinderungen oder Behinderungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,136 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: współczesne tendencje
ISBN: ISBN 83-7308-732-X
Opis: Podręcznik zawiera przegląd współczesnych tendencji w teorii i praktyce wczesnej interwencji. W części teoretycznej omówiono pomiędzy innymi środowiskowy kontekst rozwoju człowieka, współudział rodziny w tworzeniu i realizowaniu programów wczesnej interwencji, a również istotne aspekty życia rodziny z małym dzieckiem, a w szczególności kwestię powstawania we wczesnym okresie funkcjonowania rodziny uczuciowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami, określanych jako przywiązanie. W części praktycznej przedstawiono niektóre metody wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności w miarę proste i niewymagające szczególnych warunków do ich realizacji. Końcowa część książki zawiera doświadczenia wybranych państw w dziedzinie stosowania wczesnej interwencji. Adresatami publikacji są pedagodzy i psycholodzy pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi albo zagrożonymi niepełnosprawnością i rodzice, którym ta podręcznik może pomóc w codziennym, pełnym miłości trudzie wspomagania rozwoju ich dzieci.
Spis treści:
  • Rozdział I. TEORETYCZNE PODSTAWY WCZESNEJ INTERWENCJI Ekologiczna teoria rozwoju człowieka Systemowa teoria rodzin Jakość życia rodzin Cele wczesnej interwencji Zasady wczesnej interwencji
  • Rozdział II. ROLA RODZINY WE WCZESNEJ INTERWENCJI Małe dziecko w rodzinie Przywiązanie Jakość wzajemnych relacji dziecka z matką (podstawowym opiekunem) Strategie przywiązania „Specjalne” rodzicielstwo Mechanizm diagnostyczny Stres w rodzinie
  • Rozdział III. PRAKTYCZNE ASPEKTY WCZESNEJ INTERWENCJI Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka Sytuacyjne uczenie się Umiejętność dzielenia wspólnej uwagi Uczenie się poprzez pośrednictwo (Mediated Learning Experience – MLE) Okres podłogowy (floor time) wg S. I. Greenspana Integracja sensoryczna Słowniczek podstawowych terminów (za:: V.F.Maas, 1998, s. 153-160)
  • Rozdział IV. PODSTAWY PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ WE WCZESNEJ INTERWENCJI W WYBRANYCH Państwach (Re)habilitacja rozwojowa w Szwecji ( wg:: ( wg. Björk-?kesson, M. Granlund, 2003, 2005) Austriacki schemat rozwojowego porozumiewania się pomiędzy specjalistami a rodzicami (na podstawie:: M. Pretis, 2005) Praktyka wczesnej interwencji w Niemczech (za:: F. Peterander, 2003) Podstawowe aspekty opieki nad małym dzieckiem niepełnosprawnym we Włoszech (za:: E. Del Giudice et.al., 2005) Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .