wstęp ultrasonografii co to znaczy
Co znaczy ultrasonografii - podstawy fizyczne i?. Co to jest przeze mnie w ramach kursów.

Czy pomocne?

Wstęp do ultrasonografii - podstawy fizyczne i instrumentacja

Definicja z ang. Introduction to ultrasonography - physical principles and instrumentation, z niem. Einführung in die Ultraschall - physikalische Grundlagen und Instrumente.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medipage, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,202 str., Wymiary: 185 x 245 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: wstęp ultrasonografii
ISBN: ISBN 83-919257-0-6
Opis: Podręcznik obejmuje pełny materiał wykładów prowadzonych przeze mnie w ramach kursów ultrasonograficznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Celem książki jest przybliżenie czytelnikowi, a zwłaszcza lekarzom praktycznie wykorzystującym ultrasonografie, podstaw fizycznych ultradźwiękowych metod obrazowania narządów i przepływu krwi. Podręcznik zawiera 11 rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono podstawowe definicje powiązane z rozchodzeniem się fal ultradźwiękowych, zjawisko odbicia fali, jej tłumienia i rozproszenia. Rozdział 2 dotyczy podstaw wytwarzania fal ultradźwiękowych, i kształtowania wiązek. Rozdział 3 poświęcony jest podstawom obrazowania ultradźwiękowego. Omówiono w nim różne typy prezentacji A, M, 2D i 3D i wpływ podstawowych parametrów USG na jakość i rozdzielczość obrazowania. Rozdział 4 poświęcono źródłom artefaktów spotykanych w ultrasonografu i metodom oceny jakości ultrasonografów dzięki badań sprzętu na wzorcach tkankowych. Następny, 5 rozdział, przybliża podstawowe zjawiska powiązane z przepływem krwi w dużych naczyniach, opory naczyniowe i wskaźniki powszechnie wykorzystywane w ocenie oporności naczyniowej i pulsacyjności przepływu. W następnych dwu rozdziałach omówiono zjawisko Dopplera i podstawy instrumentacji sposoby dopplerowskiej fali ciągłej i sposoby impulsowej. Sposoby analizy spektralnej sygnałów dopplerowskich omówiono w rozdziale 8. Obrazowanie przepływu z wykorzystaniem kodowania kolorowego prędkości przepływu i mocy sygnału dopplerowskiego (sonoangiografia) są treścią rozdziału 9. W rozdziale 10 przedstawiono stan aktualnej wiedzy w dziedzinie środków kontrastujących stosowanych w ultrasonografu i nowych metod obrazowania harmonicznego, wykorzystującego nieliniowe własności propagacji ultradźwięków w tkankach. Ostatni 11 rozdział omawia problemy bezpieczeństwa badań ultradźwiękowych, dopuszczalnych dawek i pojęć związanych z pomiarami natężeń fal ultradźwiękowych. Podręcznik zawiera cztery Bonusy. W dwu pierwszych, przeznaczonych raczej dla bardziej doświadczonego czytelnika, szerzej przedstawiono właściwości spektralnej analizy sygnałów dopplerowskich i przetwarzania ech dopplerowskich w trybie pracy kolorowego obrazowania przepływu krwi i sonoangiografii. Bonusy 3 i 4 przybliżają czytelnikowi skalę decybelową i wykorzystywane jednostki miar SI. Nazewnictwo wykorzystywane w ultrasonografu nie zawsze jest precyzyjne, wynika to pomiędzy innymi z interdyscyplinarnego charakteru badań ultradźwiękowych. Nowoczesne technologie rozwijają się często szybciej niż język je opisujący. Pewne definicje zapożyczone są bezpośrednio z języka angielskiego, który z łatwością adaptuje się do nowoczesnej techniki, język polski jest pod tym względem znacznie mniej elastyczny. Dołączony do książki leksykon ma na celu pomóc czytelnikowi zrozumieć częściej wykorzystywane definicje w piśmiennictwie dotyczącym ultrasonografu i technik dopplerowskich. Podręcznik adresowana jest także do studentów medycyny, fizyki medycznej i -inżynierii biomedycznej zainteresowanych podstawami fizycznymi obrazowania ultrasonograficznego i metodami dopplerowskimi stosowanymi w badaniu układu krążenia.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .