wybrane aspekty co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwa epidemiologicznego?. Co to jest i funkcjonowaniu zakładów opieki.

Czy pomocne?

Wybrane aspekty pielęgniarstwa epidemiologicznego

Definicja z ang. Selected aspects of nursing epidemiological, z niem. Ausgewählte Aspekte der Krankenpflege epidemiologischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,137 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: wybrane aspekty
ISBN: ISBN 83-7509-007-7
Opis: Zakażenia szpitalne są podstawowym problemem w organizacji i funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie zarówno medycznym, jak i społecznym. Rosnąca liczba powikłań po zabiegach operacyjnych, przedłużający się okres pobytu chorego w szpitalu i związany z tym dyskomfort, wzrost nakładów finansowych na likwidowanie skutków powstałych infekcji to tylko nieliczne efekty tego zjawiska. Ustanowienie ścieżki prawnej, powołanie zespołów i komitetów kontroli zakażeń zakładowych, a razem z nimi ustanowienie stanowiska pielęgniarki epidemiologicznej jest słowem troski o pacjenta i personel. Prezentowany książka przeznaczony jest dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Celem autorów było ukazanie wybranych przedmiotów pielęgniarstwa epidemiologicznego w ujęciu praktycznym w ramach zagadnień programowych. Robota ta ma być swoistym przewodnikiem dla adeptek i adeptów pielęgniarstwa i położnictwa, pragnących podjąć pracę na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej. Opracowanie tj. próbą wyjścia naprzeciw rozterkom wielu studentek, zadających sobie pytania: Od czego rozpocząć pracę na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej? Jak poradzić sobie w gąszczu uregulowań prawnych? Podręcznik nie odpowie na wszystkie pytania, lecz ma wskazać kierunek poszukiwań odpowiedzi. Pielęgniarstwo epidemiologiczne oparte jest na szerokiej wiedzy teoretycznej, która musi łączyć się z umiejętnościami praktycznymi. Dlatego autorzy dołożyli wszelkich starań, aby pojęcia i treści przełożyć na praktyczny grunt zawodowy.
Spis treści:
  • WPROWADZENIE
  • CZĘŚĆ I. DETERMINANTY SPOŁECZNE I MEDYCZNE ROZWOJU ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Epidemiologia - założenia teoretyczne a ich realizacja w praktyce Podstawy mikrobiologii lekarskiej w powstawaniu i rozpowszechnianiu zakażeń szpitalnych Praktyczne zasady nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi
  • CZĘŚĆ II. EKSPRESJA ZAWODU PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ Stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej w świetle rozwoju współczesnego pielęgniarstwa Stanowisko pracy pielęgniarki epidemiologicznej Realizacja założeń Kodeksu etyki pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce pielęgniarki epidemiologicznej
  • CZĘŚĆ III. PROFILAKTYKA CZY LECZENIE Zakażenia okresu okołonoworodkowego Zakażenia szpitalne jako ważny problem dziecka hospitalizowanego i jego rodziny Zakażenia a medycyna. Zapalenie wnętrza gałki ocznej Szczepienia ochronne - szansa czy konieczność?
  • CZĘŚĆ IV. RYZYKO ZDROWOTNE NA STANOWISKU PRACY Czynniki szkodliwe na stanowisku pielęgniarek Ocena ryzyka zawodowego w zakładach opieki zdrowotnej dla pracowników mających kontakt z czynnikiem biologicznym Klasyfikacja czynników biologicznych z racji na stopień zagrożenia ZAŁĄCZNIK NOTATKI Wiadomości O AUTORACH

Czym jest znaczenie w Słownik na W .