wybrane elementy socjologii co to znaczy
Co znaczy socjologii. Podręcznik dla studentów i?. Co to jest socjologicznej i łącząc ogólną wiedzę.

Czy pomocne?

Wybrane elementy socjologii. Podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM

Definicja z ang. Selected elements of sociology. Handbook for students and graduates of the Faculties of Nursing and Health Sciences AM, z niem. Ausgewählte Elemente der Soziologie. Handbuch für Studierende und Absolventen der Fakultäten für Krankenpflege und Gesundheitswissenschaften Uhr.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,328 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.54 kg
Zagadnienia: wybrane elementy socjologii
ISBN: ISBN 83-89309-04-1
Opis: Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy socjologicznej i łącząc ogólną wiedzę socjologiczną, skoncentrowaną na tych zagadnieniach, których znajomość może być szczególnie przydatna w pracy pielęgniarskiej i niektóre przedmioty socjologii zdrowia. Treści tu ujęte wyselekcjonowano tak, by przekazać podstawowe wiadomości na temat społeczeństwa, grup społecznych, zjawisk, mechanizmów i przemian zachodzących w życiu społecznym i społecznych uwarunkowań i skutków działalności jednostek i grup. Podręcznik złożona jest z trzynastu rozdziałów, gdzie przeważającą część (rozdz. I-IX) stanowią zagadnienia z zakresu socjologii ogólnej, wyznaczone programem nauczania studenta. Mają one stanowić bazę wiedzy socjologicznej, dzięki której będzie można uzyskać podstawowe wiadomości o socjologii jako nauce, a przede wszystkim o społeczeństwie i życiu społecznym: więziach społecznych, podstawowych zbiorowościach społecznych, kulturowych podstawach życia społecznego i najważniejszych procesach w nim zachodzących. Zamieszczono tutaj także zagadnienia dotyczące osobowości społecznej kształtowanej wpływami społeczeństwa i kultury, dewiacji i kontroli społecznej, a również tematykę dotyczącą rodziny, przeprowadzając jej analizę socjologiczną, analizując przemiany i zachowania w wypadku choroby. Rozdział IX, zamykając tematykę ogólnosocjologiczną, w skróconej formie zapoznaje czytelnika z podstawowymi technikami badań socjologicznych i metodyką ich prowadzenia. W dalszej części podręcznika zaprezentowano niektóre zagadnienia socjologii zdrowia, zajmując się między innymi społecznymi uwarunkowaniami zdrowia, choroby i zachowań zdrowotnych. Wybrano najważniejsze treści, pozwalające na zrozumienie społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby i zastosowanie posiadanej wiedzy w pracy z pacjentem i jego rodziną. Książka może stanowić lekturę uzupełniającą również dla studentów innych kierunków, na przykład związanych z nauką zdrowotną, bądź także osób potrzebujących pewnego przygotowania socjologicznego w związku z wykonywaną działalnością zawodową.
Spis treści:
 • 1. Socjologia jako dyscyplina naukowa
 • 2. Więź społeczna
 • 3. Zbiorowości społeczne
 • 4. Kulturowe podstawy życia społecznego
 • 5. Mechanizmy i przemiany życia społecznego
 • 6. Socjalizacja. Osobowość. Podstawy
 • 7. Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny
 • 8. Dewiacja i kontrola społeczna
 • 9. Niektóre techniki badań socjologicznych. Podstawowe zasady realizacji badań
 • 10. Wprowadzenie do zagadnień socjologii zdrowia i choroby
 • 11. Społeczne uwarunkowania choroby
 • 12. Społeczno-kulturowy kontekst zdrowia i choroby
 • 13. Zachowania zdrowotne - aspekty socjologiczne

Czym jest znaczenie w Słownik na W .