wybrane formy terapii co to znaczy
Co znaczy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem?. Co to jest osób z autyzmem. Niektóre.

Czy pomocne?

Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem

Definicja z ang. Selected forms of therapy and rehabilitation of people with autism, z niem. Ausgewählte Formen der Therapie und Rehabilitation von Menschen mit Autismus.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,270 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: wybrane formy terapii
ISBN: ISBN 83-7308-586-6
Opis: Podręcznik stanowi kontynuację zbioru ''Leczenie i nauka osób z autyzmem. Niektóre zagadnienia'' opublikowanego w 2003 roku w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Robota złożony jest z czterech części. Pierwszą z nich poświęcono omówieniu efektów terapii dzieci z autyzmem. Czasy, w których sądzono, iż osoby z tym zaburzeniem nie odnoszą jakichkolwiek korzyści z działań terapeutycznych, na szczęście dawno już minęły. Część druga zawiera prace, które łączy wspólne podejście do terapii, którym jest podejście behawioralne. Artykuły te dotyczą komunikacji i tak zwany trudnych zachowań. Można w nich znaleźć wiadomości o metodach i technikach stosowanych przez terapeutów behawioralnych. W trzecim rozdziale Czytelnik może zapoznać się z wieloma metodami pracy z osobami z autyzmem w różnym wieku i o różnych potrzebach między innymi ''okres podłogowy'' w pracy z dzieckiem z autyzmem, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia). W ostatnim rozdziale podjęto problematykę wspierania dorosłych osób z autyzmem. Podręcznik adresowana jest do studentów psychologii i pedagogiki, a również osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem. Robota będzie przydatna także dla rodziców osób autystycznych.
Spis treści:
  • Wstęp
  • CZĘŚĆ I. EFEKTY TERAPII OSÓB Z AUTYZMEM Efektywność działań terapeutycznych podejmowanych wobec dzieci z autyzmem Badanie porównawcza zmian w rozwoju psychoruchowym i funkcjonowaniu społecznym dzieci z autyzmem w przebiegu rocznego procesu terapeutycznego Efekty terapii dziecka z autyzmem – studium przypadku
  • CZĘŚĆ II. Wykorzystanie METOD BEHAWIORALNYCH W PRACY Z OSOBAMI Z AUTYZMEM Nauczanie dzieci z autyzmem zachowań werbalnych - dwa uzupełniające się podejścia Rozwijanie umiejętności niezbędnych w nabywaniu mowy Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi: behawioralny schemat diagnozy, terapii i profilaktyki
  • CZĘŚĆ III. UZUPEŁNIAJĄCE I ALTERNATYWNE Sposoby TERAPII „Okres podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem Sposób Opcji: filozofia, leczenie, sposób na życie - refleksje wolontariusza Miejsce biblioterapii w procesie rewalidacyjnym dziecka z autyzmem Dogoterapia w terapii autyzmu Zastosowanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem Kontrowersje wokół ułatwionej komunikacji
  • CZĘŚĆ IV. WSPIERANIE ROZWOJU OSÓB DOROSŁYCH Z AUTYZMEM Doświadczenia Dziennego Centrum Aktywności dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku Formuła warsztatu terapii zajęciowej

Czym jest znaczenie w Słownik na W .