wybrane problemy medycyny co to znaczy
Co znaczy Wybrane problemy medycyny geriatrycznej?. Co to jest istotnym praktycznym aspektom.

Czy pomocne?

Wybrane problemy medycyny geriatrycznej

Definicja z ang. Selected problems of geriatric medicine, z niem. Ausgewählte Probleme der Geriatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: VM Group, Gdańsk 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,140 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.21 kg
Zagadnienia: wybrane problemy medycyny
ISBN: ISBN 83-60072-03-5
Opis: Oddana do rąk Czytelnika monografia jest poświęcona istotnym praktycznym aspektom geriatrii i obejmuje w skróconym, lecz nowoczesnym ujęciu problemy diagnostyki i terapii depresji, nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca i chorób nerek. Najnowsze piśmiennictwo źródłowe uaktualnia zasób prezentowanej wiedzy podstawowej i specjalistycznej.
Spis treści:
  • 1. DEPRESJA W WIEKU PODESZŁYM. - Klasyfikacja, epidemiologia i symptomatologia depresji - Odmienność obrazu klinicznego i przebiegu depresji u chorych w wieku podeszłym - Badania przesiewowe w depresji - Depresja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego i chorobach somatycznych - Leczenie farmakologiczne - Leczenie elektrowstrząsowa - Psychoterapia - Depresja oporna na leczenie
  • 2. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM - Epidemiologia i klasyfikacja - Podstawy patofizjologiczne - Diagnostyka - Powikłania narządowe - Podstawowe zasady leczenia hipotensyjnego - Leczenie niefarmakologiczne - Leczenie farmakologiczne - Oporność na leczenie hipotensyjne - Wtórne nadciśnienie tętnicze
  • 3. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM - Diagnostyka - Leczenie - Leczenie przeciwzakrzepowe - Leczenie przeciwarytmiczne - Resynchronizacja serca - Transplantacyjna leczenie komórkowa - Rokowanie
  • 4. HIPOTEZA ETAPOWEJ PROGRESJI MIAŻDŻYCY
  • 5. CHOROBY NEREK U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM - Zmiany anatomiczne i czynnościowe w nerkach - Kłębuszkowe choroby nerek - Nefropatia cukrzycowa - Nafropatia nadciśnieniowa - Nafropatia miażdżyco-zatorowa - Skrobiawica - Zakażenia układu moczowego - Ostre niebakteryjne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek - Ostra niewydolnośc nerek - Przewlekła niewydolnośc nerek
  • 6. ZARYS TOKSYKOLOGI GERIATRYCZNEJ - Wstęp - Skrócony zarys historii toksykologii klinicznej - Podstawowe definicje z zakresu toksykologii klinicznej - Granice wieku podeszłego w toksykologii - ''Boom staruszków'' - nowy problem toksykologii klinicznej - Profilaktyka ostrych zatruć - Propedeutyka toksykologii klinicznej - Ostre intoksykacje u chorych w wieku podeszłym - Zatrucia samobójcze w populacji geriatrycznej - Niepożądane działania leków u osób w wieku podeszłym

Czym jest znaczenie w Słownik na W .