wybrane problemy osób co to znaczy
Co znaczy Wybrane problemy osób starszych?. Co to jest wielu państwach obserwuje się narastające.

Czy pomocne?

Wybrane problemy osób starszych

Definicja z ang. Selected problems of the elderly, z niem. Ausgewählte Probleme der älteren Menschen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,298 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: wybrane problemy osób
ISBN: ISBN 83-7308-646-3
Opis: Przyrost populacji ludzi w starszym wieku skutkuje, iż w wielu państwach obserwuje się narastające zainteresowanie tą generacją. Przypadek życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań i rozważań teoretycznych pedagogów, psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem dla służb społecznych. Zwrócenie uwagi na niektóre problemy osób w starszym wieku, było przesłaniem tego opracowania, które złożona jest z trzech uporządkowanych problemowo części. Pierwszą część poświęcono biologicznym, psychologicznym i społecznym aspektom starzenia się i starości. W drugiej części znajdują się rozważania na temat funkcjonowania osób starszych w różnych środowiskach (rodzina, dom pomocy społecznej) i ról społecznych i związanych z tym trudnościami. W trzeciej części przedstawiono problematykę dotyczącą wybranych form aktywności i terapii ludzi starych.
Spis treści:
  • Część I. BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ I STAROŚCI Starość jako etap życia człowieka Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów Historyczne uwarunkowania postrzegania roli człowieka starego w społeczeństwie Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości Postrzeganie starości poprzez młodzież z wadą słuchu Zaburzenia psychiczne i ryzyko samobójstwa u osób w starszym wieku Śmierć jako kres życia ludzkiego Rozpaczać, by żyć – żałoba w życiu człowieka
  • Część II. FUNKCJONOWANIE OSÓB STARSZYCH W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH I ROLACH SPOŁECZNYCH Macierzyństwo w okresie starości Osoby starsze w roli dziadków Trzy historie. Trzy oblicza starości osób z niepełnosprawnością intelektualną Psychospołeczne aspekty przystosowania się osób starszych do warunków życia w domu pomocy społecznej Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w domach pomocy społecznej
  • Część III. Niektóre FORMY AKTYWNOŚCI I TERAPII OSÓB W STARSZYM WIEKU Sprawność systemów immunologicznych u osób starszych i możliwości terapeutycznego oddziaływania z wykorzystaniem masażu klasycznego Podręcznik w rehabilitacji niewidzących seniorów. Uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej Preferowane formy zastosowania czasu wolnego poprzez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu Aktywność zabawowa podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w Zielonej Górze Aktywność seniorów – słuchaczy Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Czym jest znaczenie w Słownik na W .