wybrane szczegółowe co to znaczy
Co znaczy standardy pielęgniarskiej opieki?. Co to jest zawodowego, zawierającego zestaw reguł i.

Czy pomocne?

Wybrane szczegółowe standardy pielęgniarskiej opieki klinicznej

Definicja z ang. Selected detailed standards for nursing clinical, z niem. Ausgewählte detaillierte Standards für die Pflege der klinischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Neurocentrum, Lublin 1996, wyd. 1, Oprawa: miękka,146 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: wybrane szczegółowe
ISBN: ISBN 83-904756-8-5
Opis: Standardy opieki pielęgniarskiej pełnią rolę przewodnika zawodowego, zawierającego zestaw reguł i sposobów postępowania w określonych przypadkach opiekuńczych. Powinny one prowadzić do systematycznego wzrostu jakości opieki. Standardy opieki pielęgniarskiej są regułami postępowania o różnym poziomie ogólności. W najwyższym stopniu ogólne dotyczą filozofii, teorii i definicji pielęgnowania, rozwoju zawodowego, etyki i odpowiedzialności zawodowej, interdyscyplinarnej współpracy i prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie. Mniej ogólne dotyczą zasad sprawowania opieki pielęgniarskiej w warunkach szpitalnych. Obejmują pielęgniarstwo:: internistyczne, chirurgiczne, położnicze, pediatryczne, psychiatryczne, rehabilitacyjne. W obrębie poszczególnych pielęgniarstw standardy powinny być opracowane dla grup schorzeń różniących się opieką pielęgniarską. Należą one do standardów szczegółowych, których propozycję podajemy w niniejszym wydaniu. W oparciu o zalecenia Komisji Standardów przy Radzie Naczelnej Pielęgniarek i Położnych, zawarte w:: Standardy praktyki w zawodzie pielęgniarki i położnej1, zawierają one tylko wstęp, oświadczenie standardowe i kryteria struktury, procesu i wyniku. Nie uwzględniają z kolei etapów procesu pielęgnowania. Wg tej zasady (fazy procesu pielęgnowania) opracowano standardy zamieszczone w publikacji:: Niektóre standardy pielęgniarskiej opieki klinicznej, Lublin 1994. Obecne opracowanie stanowi głos w dyskusji nad standardami opieki pielęgniarskiej.
Spis treści:
 • Standard opieki w oparciu o cztery kategorie wydolności pacjenta
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z białaczką na kroku indukcji i konsolidacji remisji
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów leczonych dializą pozaustrojową
 • Standard opieki w nadciśnieniu tętniczym
 • Standard pielęgniarskich działań antynikotynowych
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego
 • Standard wczesnej opieki pooperacyjnej (trzy doby po zabiegu)
 • Standard pielęgniarskiej opieki przed i pooperacyjnej nad pacjentem poddanym zabiegowi na otwartym sercu
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym sposobem przeciwpulsacji wewnątrzaortalnej (ppwa)
 • Standard anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddanym operacji w obrębie jamy brzusznej
 • Standard profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w dziedzinie instrumentowania na bloku operacyjnym
 • Standard edukacji pacjenta z cukrzycą
 • Standard edukacji pacjenta w zespole stopy cukrzycowej
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorych leczonych chirurgicznie wskutek zespołu stopy cukrzycowej
 • Standard edukacyjny dla chorych z zespołem bólowym kręgosłupa (zespołem korzeniowym)
 • Standard przedoperacyjnej opieki neurochirurgicznej
 • Standard pooperacyjnej opieki neurochirurgicznej
 • Standard edukacyjny dla chorych na padaczkę
 • Standard kompleksowej opieki nad pacjentem z afazją
 • Standard edukacyjny pacjenta leczonego w oddziale neurochirurgicznym
 • Standard opieki pielęgniarskiej w rehabilitacji osób po udarach mózgu
 • Standard opieki nad pacjentem z tlenoterapią
 • Standard pielęgnowania wobec pacjenta karmionego poprzez zgłębnik
 • Standard edukacyjny dla chorych z problemem zaparć w okresie hospitalizacji
 • Standard pielęgnowania w rehabilitacji osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (r.z.s.)
 • Standard pielęgnowania osób z pęcherzem neurogennym w następstwie uszkodzenia rdzenia kręgowego

Czym jest znaczenie w Słownik na W .