wybrane zagadnienia co to znaczy
Co znaczy bezpieczeństwa i higieny pracy na?. Co to jest rozszerzono treści zawarte w pierwszym.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pielęgniarki

Definicja z ang. Selected issues of health and safety at work as a nurse, z niem. Ausgewählte Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als Krankenschwester.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,154 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia
ISBN: ISBN 83-88895-32-X
Opis: Książka ukazuje się pod zmienionym tytułem, gdyż znacznie rozszerzono treści zawarte w pierwszym wydaniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim wyjaśniono podstawy organizacyjno-prawne, naukowe i edukacyjne funkcjonowania mechanizmu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Opisano czynniki kształtujące warunki pracy w zakładach opieki zdrowotnej i najprostsze sposoby służące do ich analizy, oceny i poprawy. Na podstawie publikacji krajowych i zagranicznych i badań własnych opisano konsekwencje, jakie niesie za sobą obciążenie pielęgniarek obowiązkami zawodowymi. Autorki mają świadomość występowania w pracy pielęgniarek i innych pracowników medycznych sytuacji, gdzie stają przed dylematem wyboru:: narażenia własnego zdrowia czy ratowania zdrowia i życia innych ludzi. Bezpieczne i higieniczne warunki, wyposażenie w dobry sprzęt, środki pracy i zabezpieczenia mają za zadanie ograniczyć te sytuacje do minimum i gwarantować bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i podopiecznym - świadczeniobiorcom. Zamierzeniem autorek było pomiędzy innymi wskazanie pracownikom możliwości niwelowania wszelkich uciążliwości występujących w pracy i wpływania na poprawę technicznych i organizacyjnych warunków, materialnego środowiska, racjonalizacji mechanizmów pracy, a tym samym podniesienie jej jakości i efektywności. Dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie nieodzowna jest wzajemna współpraca zakładowych służb BHP z pracownikami, uwarunkowana nie tylko niezłą znajomością i przestrzeganiem podstaw prawnych BHP poprzez pracowników, ale również motywacją i zainteresowaniem i otwartością w ocenie tych sytuacji, które nie zostały opisane i formalnie uregulowane. Książka prezentuje również osobom zainteresowanym działalnością naukową zagadnienia bezpieczeństwa pracy pielęgniarek wymagające szczegółowego opracowania w celu znalezienia pozytywnych rozwiązań. Wyrażamy nadzieję, iż podręcznik ta będzie służyła nie tylko studentom studiów pielęgniarskich i położniczych czy pielęgniarkom już zatrudnionym, lecz również innym pracownikom zakładów opieki zdrowotnej, w tym pracownikom służb BHP.
Spis treści:
  • WPROWADZENIE Rozdział 1. REGULACJE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY Rozdział 2. Robota - PODEJŚCIE PSYCHOFIZJOLOGICZNE Rozdział 3. STANOWISKO PRACY Rozdział 4. WARUNKI PRACY Rozdział 5. OBCIĄŻENIE FIZYCZNE Rozdział 6. Konsekwencje OBCIĄŻENIA PIELĘGNIAREK Robotą ZAWODOWĄ Rozdział 7. RYZYKO ZAWODOWE Rozdział 8. Sposoby PROJEKTOWANIA Mechanizmów PRACY Rozdział 9. GOSPODAROWANIE CZASEM PRACY Rozdział 10. ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PIŚMIENNICTWO ZAŁĄCZNIKI

Czym jest znaczenie w Słownik na W .