wybrane zagadnienia co to znaczy
Co znaczy diagnostyki i leczenia malformacji?. Co to jest naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia diagnostyki i leczenia malformacji naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego

Definicja z ang. Selected problems of diagnosis and treatment of vascular malformations of the central nervous system, z niem. Ausgewählt Problemen der Diagnose und Behandlung von vaskulären Fehlbildungen des Zentralnervensystems.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,119 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia
ISBN: ISBN 83-233-2212-2
Opis: Książka porusza wybrane zagadnienia z zakresu schorzeń naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, dotyczące diagnostyki i leczenia – zarówno operacyjnego, jak i z zastosowaniem metod neuroradiologii interwencyjnej. Przedstawiana dziedzina nie wyczerpuje wszystkich zagadnień i dlatego wymaga lektury uzupełniającej. Stanowi materiał pomocniczy dla neurochirurgów, neurologów i radiologów przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych. Opracowanie zawiera aktualna wiedzę o malformacjach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, którą przedstawiono w ramach kursu Szkoły Neurochirurgii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Krakowie w 2006 roku.
Spis treści:
 • lista najważniejszych skrótów użytych w tekście
 • Przedmowa
 • Rozwój naczyń mózgu aspekty neurochirurgiczne
 • Fizjologia mózgowego przepływu krwi
 • Krwotok podpajęczynówkowy – diagnostyka i postępowanie w okresie okołooperacyjnym
 • Tętniaki niepęknięte i rodzinne
 • Leczenie chirurgiczne tętniaków tylnego krążenia
 • Przeznaczyniowa embolizacja jako nowoczesna sposób leczenia tętniaków wewnątrzmózgowych
 • Wyniki leczenia tętniaków mózgu
 • Profilaktyka i leczenie pokrwotocznego skurczu naczyń
 • Naczyniowe zespolenia nisko- i wysokoprzepływowe
 • samoistne krwiaki wewnątrzmózgowe
 • Naczyniaki mózgu:: diagnostyka, klasyfikacja i symptomy. Leczenie chirurgiczne
 • Przeznaczyniowa embolizacja jako nowoczesna sposób leczenia malformacji tętniczo-żylnych mózgu
 • Naczyniaki rdzenia kręgowego
 • Czaszkowe i kręgosłupowe przetoki oponowe
 • Odrębności malformacji naczyniowych u dzieci
 • Malformacja żyły Galena

Czym jest znaczenie w Słownik na W .