wybrane zagadnienia edukacji co to znaczy
Co znaczy edukacji uczniów zdolnych tom I?. Co to jest uczniów zdolnych'' powstała dzięki spotkaniu.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych tom I - zdolności i stymulowanie ich rozwoju

Definicja z ang. Selected issues of education gifted students Volume I - abilities and stimulate their growth, z niem. Ausgewählte Fragen der Bildung begabte Studenten Band I - Fähigkeiten und ihr Wachstum zu stimulieren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,359 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.60 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia edukacji
ISBN: ISBN 83-7308-660-9
Opis: Dwuczęściowa publikacja ''Niektóre zagadnienia edukacji uczniów zdolnych'' powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Tom I opracowania, zatytułowany ''Zdolności i stymulowanie ich rozwoju'', podzielony został na trzy rozdziały zawierające teksty na temat zdolności, metod ich kształcenia i rozwoju. Rozdział pierwszy porusza problematykę teoretycznych i praktycznych problemów zdolności. W drugim rozdziale opisano temat rozwijania zdolności twórczych, a w trzecim – rozwój i kształcenie zdolności muzycznych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków związanych z nauczaniem, a również psychologów.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Rozdział 1. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY ZDOLNOŚCI Mechanizmy wykrywania, promowania i kształcenia talentów w wybranych państwach (z perspektywy historycznej) Znaczenie inteligencji jednostki w dobie informacyjnego zalewu O złożonych związkach pomiędzy zdolnościami i metapoznaniem Stracone talenty. Niekorzystny stereotyp jako czynnik odpowiedzialny za niskie osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych Teoretyczne problemy z uzdolnieniami i pomysł na ich rozwiązanie Inteligencja emocjonalna a zdolności Metody identyfikacji rozwojowego potencjału intelektualnego a modele stymulowania rozwoju uzdolnień dzieci we wczesnym dzieciństwie Zróżnicowanie typów zdolności i umiejętności - badanie wyznaczników w świetle teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera
  • Rozdział 2. ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH Szkoła – katalizator i inhibitor zdolności twórczych Paula Torrance’a inkubacyjny schemat kształcenia uczniów zdolnych Autokreacja i samoświadomość w kontekście zdolności twórczych Twórczość przez małe ''t'' – wstępna badanie koncepcji Anny Craft Kształcenie twórczych zdolności uczniów na przykładzie analizy wybranych programów dydaktycznych Diagnoza zdolności twórczych i metody ich rozwijania u dzieci i młodzieży
  • Rozdział 3. ROZWÓJ I KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH Zdolności muzyczne – ich rozwój i uwarunkowania. Niektóre koncepcje uzdolnienia muzycznego Jakość edukacji muzycznej w świetle teorii uczenia się muzyki Sposoby twórcze i ich wpływ na rozwój zdolności muzycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym Kształcenie ucznia zdolnego na przykładzie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku Orientacja nauczycieli w poziomie uzdolnień muzycznych dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych Niektóre aspekty pracy zespołowej z dziećmi uzdolnionymi muzycznie. Z doświadczeń praktyka Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na W .