wybrane zagadnienia co to znaczy
Co znaczy z biochemii ogólnej z ćwiczeniami?. Co to jest wypróbowanych ćwiczeń praktycznych.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej z ćwiczeniami

Definicja z ang. Selected topics of general biochemistry of exercise, z niem. Ausgewählte Themen der allgemeinen Biochemie der Übung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,456 str., Wymiary: 170*240 mm , Waga: 0.83 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia
ISBN: ISBN 83-233-1469-1
Opis: Książka zawiera materiał potrzebny do wykonania prostych i wypróbowanych ćwiczeń praktycznych, przewidzianych w programie nauczania biochemii ogólnej dla studentów Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każde ćwiczenie jest opatrzone teoretycznym wprowadzeniem. Obok dokładnego opisu sposobu wykonania ćwiczenia podano również lista używanych odczynników razem z ich przygotowaniem. Książka ten ułatwi studentowi zrozumienie i usystematyzowanie informacje z biochemii ogólnej człowieka. Ze względu na bezpośredni związek biochemii z innymi przedmiotami przyczyni się do ich lepszego poznania na wyższych latach studiów. Biochemia ogólna stanowi gdyż podstawę biochemii klinicznej, a również chemii klinicznej i biologii molekularnej. Chociaż podręcznik jest skierowana do studentów Oddziału Analityki Medycznej, może być także przydatna dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, a również Wydziału Lekarskiego i Stomatologicznego.
Spis treści:
 • 1. Zasady pracy w laboratorium
 • 2. Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów i ich oznaczenia ilościowe
 • 3. Podstawowe właściwości białek (część I)
 • 4. Podstawowe właściwości białek (część II)
 • 5. Rozdział mieszaniny białek sposobem wysalania
 • 6. Wykorzystanie chromatografii do rozdziału mieszaniny białek i mieszaniny aminokwasów
 • 7. Wykorzystanie sączenia molekularnego do rozdziału mieszaniny białek i innych związków
 • 8. Wykorzystanie elektroforezy do rozdziału mieszaniny białek
 • 9. Hemoglobina jako przykład białka złożonego z grupy hemoprotein
 • 10. Sprawdzenie informacje
 • 11. Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji enzymatycznej
 • 12. Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej
 • 13. Wpływ różnych czynników na aktywność enzymu
 • 14. Sprawdzenie informacje
 • 15. Oznaczanie aktywności niektórych enzymów z klasy oksydoreduktaz
 • 16. Enzymy z klasy hydrolaz
 • 17. Rozdział elektroforetyczny mieszaniny enzymów
 • 18. Reakcje charakterystyczne dla węglowodanów i chromatograficzny rozdział mono- i disacharydów
 • 19. Sposoby oznaczania stężenia glukozy i fermentacja alkoholowa
 • 20. Glikoproteiny i proteoglikany - oznaczanie arylosulfataz
 • 21. Mononukleotydy purynowe i wytwór ich degradacji - kwas moczowy
 • 22. Chemiczne właściwości DNA i RNA
 • 23. Sprawdzenie informacje
 • 24. Substancje lipidowe osocza krwi (część I)
 • 25. Substancje lipidowe osocza krwi (część II)
 • 26. Produkty degradacji hemu
 • 27. Wydalanie azotu z organizmu
 • 28. Sprawdzenie informacje
 • 29. Rozmieszczenie podstawowych elektrolitów w organizmie człowieka
 • 30. Teoretyczne i praktyczne zaliczenie ćwiczeń
 • Podstawy do statystycznego opracowania wyników

Czym jest znaczenie w Słownik na W .