wybrane zagadnienia chemii co to znaczy
Co znaczy z chemii medycznej cz. 1 - podstawy?. Co to jest lekarskim i stomatologii znajduje się.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z chemii medycznej cz. 1 - podstawy teoretyczne

Definicja z ang. Selected topics in medicinal chemistry part. 1 - theoretical, z niem. Ausgewählte Themen in der medizinischen Chemie teil. 1 - theoretisch.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,160 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia chemii
ISBN: ISBN 83-88732-73-0
Opis: Pośród nauk podstawowych, w strukturze studiów na kierunku lekarskim i stomatologii znajduje się chemia medyczna. Nowoczesne i atrakcyjne nauczanie tego przedmiotu powinno umożliwić studentom poznanie zależności pomiędzy strukturą, właściwościami chemicznymi i funkcjami związków chemicznych o działaniu biologicznym. Wprowadzenie w chemię mechanizmów życiowych i podstawy biochemii na poziomie odpowiadającym aktualnemu postępowi w naukach biologiczno-chemicznych powinno zapewnić studentom nabycie zdolności krytycznego myślenia i stosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem i chorobą (Standardy kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych. Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych, 2001). Program zajęć z chemii medycznej dla studentów I roku medycyny i stomatologii w Akademii Medycznej w Poznaniu obejmuje wykłady i ćwiczenia laboratoryjne. W celu przybliżenia wybranych zagadnień chemii medycznej, niezbędnych dla zrozumienia i przeprowadzenia ćwiczeń, przygotowany został niniejszy skrypt. W dwóch częściach przedstawia niektóre zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia laboratoryjne. Zbiór tematów w części I obejmuje aminokwasy, peptydy i białka, układy koloidowe ze szczególnym uwzględnieniem właściwości białek, lipidy proste i złożone, chemię substancji toksycznych, równowagę kwasowo-zasadową i gospodarkę wodno-elektrolitową, funkcje makro- i mikropierwiastków w układach biologicznych. Zagadnienia te stanowią podstawy teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych zawartych w części II skryptu i uzupełnienie tematyki prezentowanej na wykładach.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .