wybrane zagadnienia metod co to znaczy
Co znaczy z metod poszukiwania i otrzymywania?. Co to jest związanych z otrzymywaniem środków.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych

Definicja z ang. Selected issues of the methods of searching for and receiving medicinal products, z niem. Ausgewählte Themen der Methoden für die Suche und Empfangen von Arzneimitteln.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,317 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia metod
ISBN: ISBN 83-233-2103-5
Opis: Podręcznik jest próbą przedstawienia różnorodnych zagadnień związanych z otrzymywaniem środków leczniczych (metodami chemicznymi albo biotechnologicznymi) i produktów pośrednich w ich syntezie. Obejmuje 3 części omawiające następującą problematykę: A – sposoby poszukiwania leków; B – ogólne metody ich otrzymywania i C – metody otrzymywania konkretnych środków leczniczych albo ich grup. W części A wspomniano o metodach racjonalnego projektowania struktur aktywnych, a również o chemii kombinatorycznej – szeroko aktualnie stosowanej metodzie rozpoznawania związków biologicznie aktywnych. W części B krótko przedstawiono jednostkowe operacje fizyczne (rozwiązywane na skalę przemysłową) i chemiczne mechanizmy jednostkowe. Jeden z rozdziałów poświecono kondensacjom prostym i przykładom kondensacji cyklizujących, prowadzących do otrzymania substratów albo podstawowych układów chemicznych niezbędnych w syntezie środków leczniczych. Odrębny rozdział omawia sposoby otrzymywania i izolowania związków chiralnych. Obszerny fragment części drugiej poświęcono procesom biotransformacyjnym, zachodzącym pod wpływem mikroorganizmów albo izolowanych enzymów i wykorzystaniu technologii genowej w badaniach i produkcji farmaceutycznej. Trzecia część opracowania podaje przykłady wykorzystania omówionych poprzednio metod w rozwiązywaniu problemów występujących w produkcji konkretnych leków (insuliny, technologii kwasu acetylosalicylowego z uwzględnieniem problemu polimorfizmu) albo grup leków (przemysłowe sposoby syntezy ksantyn, niektórych antybiotyków naturalnych i syntetycznych, metody otrzymywania steroidów). Książka może służyć studentom farmacji i wszystkim osobom zainteresowanym metodami poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych.
Spis treści:
  • PRZEDMOWA
  • Sposoby POSZUKIWANIA LEKÓW Projektowanie związków biologicznie czynnych Chemia kombinatoryczna
  • Sposoby OGÓLNE Jednostkowe operacje fizyczne Jednostkowe mechanizmy chemiczne Kondensacje proste i cyklizujące Izomeria optyczna Polimorfizm mechanizmy biotransformacyjne Drożdże piekarskie jako reagent w syntezie organicznej Technologia genowa w badaniach i produkcji farmaceutycznej
  • PRZYKŁADY OTRZYMYWANIA LEKÓW I GRUP LEKÓW Technologia kwasu acetylosalicylowego Przemysłowe sposoby syntezy ksantyn Antybiotyki naturalne Antybiotyki półsyntetyczne Insulina sposoby otrzymywania steroidów Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na W .