wybrane zagadnienia praktyki co to znaczy
Co znaczy z praktyki lekarza rodzinnego tom 11?. Co to jest zdobywania wiedzy i poszerzania jej o.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego tom 11 - zasady prawidłowego odżywiania człowieka, zaburzenia odżywiania, żywienie w wybranych jednostkach chorobowych

Definicja z ang. Selected topics of general practice Volume 11 - principles of proper human nutrition, eating disorders, nutrition in selected disease entities, z niem. Ausgewählte Themen der allgemeinen Praxis Volume 11 - Grundsätze ordnungsmäßiger Humanernährung, Essstörungen, Ernährung in ausgewählten Krankheitsentitäten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,210 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia praktyki
ISBN: ISBN 978-83-89629-77-7
Opis: Wielkie tempo rozwoju medycyny obliguje lekarzy do ciągłego zdobywania wiedzy i poszerzania jej o nowe aspekty diagnostyki i leczenia schorzeń. Doktor, który pragnie leczyć swoich pacjentów wedle wiedzą medyczną opartą na faktach, musi śledzić doniesienia naukowe i badawcze. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, autorzy Wybranych zagadnień z praktyki lekarza rodzinnego przekazują zasób w najwyższym stopniu aktualnej wiedzy w dziedzinie najczęstszych schorzeń, z którymi doktor spotyka się na co dzień w swojej praktyce. W tym tomie zawarto między innymi zasady zdrowej diety, z uwzględnieniem nowej piramidy żywienia, zasady żywienia noworodków i niemowląt, żywienie w profilaktyce i leczeniu miażdżycy i cukrzycy, problematykę otyłości i niedożywienia - od jego diagnostyki do leczenia w różnych grupach pacjentów, zasady żywienia w osteoporozie, chorobie refluksowej przełyku, kamicy żółciowej i przewlekłym zapaleniu trzustki. Przedstawiono również problematykę alergii pokarmowych i żywienia w fenyloketonurii i dnie moczanowej. Istotnym uzupełnieniem treści tego tomu są przykładowe jadłospisy dla pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Zasady zdrowej diety - nowa piramida zdrowego żywienia
 • Zasady żywienia zdrowych noworodków i niemowląt
 • Niedożywienie
 • Otyłość u dorosłych pacjentów w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Dieta w profilaktyce miażdżycy i schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • Żywienie chorych z cukrzycą
 • Alergia pokarmowa - czy to problem tylko diety?
 • Psychogenne zaburzenia odżywiania (zaburzenia odżywiania się)
 • Problemy żywieniowe pacjentów w podeszłym wieku
 • Zasady odżywiania w niedokrwistości z niedoboru żelaza
 • Kamica żółciowa
 • PZT - przewlekłe zapalenie trzustki
 • Dna moczanowa
 • Zasady odżywiania w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Choroba refluksowa przełyku
 • Osteoporoza
 • Fenyioketonuria -konieczność diety eliminacyjnej u dzieci i dorosłych
 • Przykładowe jadłospisy dla pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi (otyłość, niedożywienie, kamica żółciowa, osteoporoza, przewlekłe zapalenie trzustki, nieswoiste zapalenie jelit)

Czym jest znaczenie w Słownik na W .