wybrane zagadnienia praktyki co to znaczy
Co znaczy z praktyki lekarza rodzinnego tom 6?. Co to jest latach, stanowi wyzwanie zarówno dla.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego tom 6 - kardiologia, nefrologia, pulmonologia, ból i zespoły bólowe, aspekty społeczne i prawne medycyny

Definicja z ang. Selected topics of general practice Volume 6 - cardiology, nephrology, pulmonology, pain and pain syndromes, social and legal medicine, z niem. Ausgewählte Themen der Allgemeinmedizin Volume 6 - Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie, Schmerzen und Schmerzsyndromen, sozialen und rechtlichen Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,309 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia praktyki
ISBN: ISBN 83-89629-08-9
Opis: Rozwój medycyny rodzinnej, jaki obserwujemy w ostatnich latach, stanowi wyzwanie zarówno dla szkolących się lekarzy, jak także dla zespołów nauczających. Dobry doktor dla rodziny ustawicznie pogłębia swą wiedzę medyczną, posiada spory zasób umiejętności w dziedzinie holistycznego podejścia do pacjentów, zna ich środowisko rodzinne, zawodowe i wszystkie czynniki mogące wpływać na ich zdrowie. Zamiarem autorów Wybranych zagadnień z praktyki lekarza rodzinnego jest przekazywanie aktualnego stanu wiedzy i badań nad problemami, z którymi doktor dla rodziny spotyka się na co dzień w swej praktyce lekarskiej. W tym tomie przedstawiono między innymi zagadnienia przewlekłej niewydolności serca w aspekcie diagnostyki i terapii, postępowania lekarskiego z chorym po zawale mięśnia serca, problemy dotyczące pulmonologii, nefrologii, terapii bólu przewlekłego, profilaktyki nadwagi i otyłości u kobiet w momencie ciąży i w okresie poporodowym, reaktywnego zapalenia stawów i anafilaksji. Zaprezentowano aspekty etiopatogenetyczne i terapeutyczne atopowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, znaczenie kliniczne i sądowo-lekarskie dokumentacji medycznej, prawne konsekwencje rozpoznań klinicznych, niektóre zagadnienia z zakresu medycyny pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dziedzina artykułów zawartych w szóstym tomie z tej serii została wybrana na podstawie sugestii lekarzy rodzinnych.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Nowe ciekawe kierunki rozwoju medycyny XXI wieku
 • Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca
 • Rola hormonów natriuretycznych w rozpoznawaniu i monitorowaniu niewydolności serca
 • Chory po zawale mięśnia sercowego - postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego
 • Niedokrwistości niedoborowe
 • Interpretacja badań laboratoryjnych w chorobach nerek i układu moczowego
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej w chorobach nerek
 • Stres oksydacyjny w patogenezie mechanizmów chorobowych
 • Endoskopia przewodu pokarmowego w diagnostyce i leczeniu wybranych chorób zakaźnych
 • Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby B i C - epidemiologia, klinika, leczenie
 • Współistnienie astmy i cukrzycy
 • Anafilaksja
 • Badania czynnościowe układu oddechowego - podstawowe badanie diagnostyczne w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Diagnostyka różnicowa duszności z uwzględnieniem schorzeń wymagających interwencji chirurgicznej
 • Reaktywne zapalenia stawów
 • Zespoły bólowe kręgosłupa w praktyce lekarza rodzinnego
 • Ból przewlekły - postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego
 • Atopowe zapalenie skóry - współczesne poglądy na etiopatogenezę
 • Wysiłek fizyczny a urazy narządu wzroku
 • Zaburzenia świadomości u osób w wieku starszym
 • Niektóre problemy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Szpitalnych Oddziałów Medycyny Ratunkowej
 • Profilaktyka nadwagi i otyłości u kobiet w momencie ciąży i w okresie poporodowym w praktyce lekarza rodzinnego
 • Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego - rola i zadania lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej/ rodzinnej
 • Oksytocyna (OXT) - rola u mężczyzn
 • Dokumentacja lekarska - znaczenie kliniczne i sądowo-lekarskie
 • Prawne konsekwencje rozpoznań klinicznych
 • Podstawowe definicje z zakresu medycyny pracy dla lekarza rodzinnego
 • : Zarys problemu samobójstw
 • Doktor dla rodziny a pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych - znaczenie wczesnej diagnozy, zintegrowana współpraca z innymi instytucjami

Czym jest znaczenie w Słownik na W .