wybrane zagadnienia co to znaczy
Co znaczy z psychologii klinicznej?. Co to jest nieraz opinie na temat jej wykorzystania narzucają.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej

Definicja z ang. Selected issues in clinical psychology, z niem. Ausgewählte Themen in der klinischen Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,177 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia
ISBN: ISBN 83-88895-62-1
Opis: Postęp w rozwoju wiedzy psychologicznej albo odmienne nieraz opinie na temat jej wykorzystania narzucają konieczność ciągłej aktualizacji celów i ich osiągnięć w różnych jej obszarach. Historia psychologii jako nauki rozpoczyna się w 1879 roku i wiąże się z utworzeniem poprzez Wilhelma Wundta pierwszego laboratorium psychologicznego. Z kolei początek polskiej psychologii i założenie pierwszej pracowni psychologii eksperymentalnej w 1903 roku zawdzięczamy Władysławowi Heinri-chowi. Psychologia - wedle etymologią tego słowa - znaczy naukę o duszy. Współcześnie definiowana jest raczej jako nauka o uwarunkowaniach zachowania człowieka. Jej związki z medycyną, w szczególności psychiatrią są niezaprzeczalne. O ważnej roli tego działu nauki świadczy to, iż jest przedmiotem wykładów i seminariów na jednym z pierwszych lat studiów medycznych. Nauczanie psychologii kontynuowane jest później w momencie zajęć z psychiatrii. Aktualnie nie ma w naszym państwie opracowania dotyczącego psychologii klinicznej, adresowanego do studentów medycyny i lekarzy. Autorzy mają nadzieję, iż książka ''niektóre zagadnienia z psychologii klinicznej'' wypełni tę lukę i spełni oczekiwania wspomnianego kręgu odbiorców. W ostatnim okresie coraz większe znaczenie w opiece medycznej zyskuje schemat biopsychospołeczny. Zakłada on całościowe podejście do pacjenta, przywiązywanie dużej wagi do jego stanu psychicznego, a również ogółu czynników, które stan ten warunkują. W pracy lekarza ważne miejsce zajmuje relacja między nim a pacjentem, dokonująca się na wielu płaszczyznach. Spotkanie z pacjentem ma zawsze charakter międzyludzki. Pacjent uczestniczy w nim jako osoba i oczekuje uwzględnienia swych obaw, emocji, poglądów i dążeń. By osiągać sukcesy terapeutyczne, absolwentom wydziału lekarskiego potrzebna jest znajomość prawidłowości zachowań człowieka wykraczająca poza dostępną wiedzę popularną. Znajomość reakcji człowieka na stres, chorobę, a również podstawowych metod pomocy psychologicznej i zasad komunikacji interpersonalnej jest niezbędna w praktyce klinicznej. Autorzy podręcznika starają się realizować niniejsze postulaty, prezentując 'niektóre zagadnienia z psychologii klinicznej. Ich wybór dokonany został na podstawie programu nauczania psychologii na studiach medycznych i ram programowych specjalizacji z psychiatrii.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Sposoby badania psychologicznego psychologii klinicznej 2. Mechanizmy rozwojowe człowieka 3. Ogólna charakterystyka mechanizmów poznawczych człowieka 4. Wprowadzenie do psychologii emocji 5. Mechanizmy motywacyjne 6. Niektóre koncepcje opisu osobowości 7. Stres 8. Uwarunkowania procesu radzenia sobie ze stresem 9. Relacje doktor - pacjent 10. Podstawy psychoterapii w medycynie 11. Psychologiczne aspekty katastrof Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .