wybrane zagadnienia zdrowia co to znaczy
Co znaczy zdrowia publicznego dla lekarzy?. Co to jest publicznego dla lekarzy rodzinnych powstała.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych

Definicja z ang. Selected issues of public health for family doctors, z niem. Ausgewählte Themen der öffentlichen Gesundheit für Hausärzte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,240 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia zdrowia
ISBN: ISBN 83-922120-5-3
Opis: Podręcznik pod tytułem Niektóre zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych powstała w konsekwencji rozważań dotyczących możliwości rozwoju medycyny rodzinnej w Polsce. Plan struktury opracowania i wybór tematów dokonany został już kilka lat temu. jednak wówczas postanowiliśmy wstrzymać prace powiązane z wydaniem tej książki, przede wszystkim licząc na działania stabilizujące mechanizm ochrony zdrowia w Polsce. Impulsem do wysiłku wieńczącego to wydanie nie jest niestety stabilizacja mechanizmu, a raczej nowe wyzwanie, które dość znaczna część lekarzy rodzinnych podejmuje. Mamy na myśli otworzenie specjalizacji ze zdrowia publicznego dla lekarzy. Duże zainteresowanie tą specjalizacją pośród lekarzy rodzinnych cieszy nas niezmiernie, a słowo temu zadowoleniu postanowiliśmy dać, wydając tę książkę. Oddane do rąk Czytelników opracowanie powstało jako kontynuacja rozważań o roli lekarzy rodzinnych (LR) w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia zarówno w naszym państwie, jak i na świecie. Sami będąc lekarzami rodzinnymi, a jednocześnie osobami zajmującymi się zdrowiem publicznym, po opracowaniu koncepcji zawartości podręcznika postanowiliśmy zaangażować do napisania poszczególnych rozdziałów lekarzy rodzinnych, o których wiedzieliśmy, iż posiadają ponadprzeciętną wiedzę na dany temat.
Spis treści:
  • Wyraz wstępne
  • Rozdział I. JAK ŚWIADOMIE I UMIEJĘTNIE POPRAWIAMY STAN ZDROWIA NASZYCH PACJENTÓW? 1. Zdrowie i jego uwarunkowania 2. Wartość zdrowia, potrzeby zdrowotne, wzorce zachowań zdrowotnych 3. Pomiar zdrowia, stan zdrowia Polaków 4. Demografia, biostatystyka i epidemiologia w praktyce lekarza rodzinnego 5. Medycyna Oparta na Dowodach (EBM) jako narzędzie prawidłowej oceny efektywności klinicznej technologii medycznych 6. Dokumentacja w warunkach praktyki lekarza rodzinnego 7. Badania naukowe w praktyce lekarza rodzinnego
  • Rozdział II. CO I W JAKIM OTOCZENIU ROBIMY? 8. Przykładowe modele podstawowej opieki zdrowotnej Maciej Godycki-Ćwirko, Katarzyna Kosiek 9. Rozwój opieki podstawowej i medycyny rodzinnej w Polsce Maciej Godycki-Ćwirko, Adam Windak 10. Doktor dla rodziny jako koordynator opieki specjalistycznej i szpitalnej 11. Ratownictwo medyczne 12. Integracja i współdziałanie lekarzy rodzinnych działających na tym samym terytorium
  • Rozdział III. JAKI JEST NASZ UDZIAŁ W REALIZACJI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PREWENCJI CHORÓB? 13. Programy promocji zdrowia i prewencji chorób: WHO, Narodowy Program Zdrowia, programy MZ 14. Lokalne, samorządowe i specjalne programy promocji zdrowia i prewencji chorób: Zdrowe Miasta, Zdrowa Szkoła i inne 15. Zasady współpracy lekarza rodzinnego z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną i pracownikiem socjalnym w zachowaniu i umacnianiu zdrowia lokalnych społeczności 16. Możliwości, warunki i zasady podejmowania przez lekarzy rodzinnych dodatkowych programów (rządowych, samorządowych) dotyczących promocji zdrowia i prewencji chorób 17. Narzędzia do podejmowania decyzji w ustalaniu priorytetów co do kolejności realizacji programów PP
  • Rozdział IV. KTÓRE Z UNIWERSALNYCH REGUŁ REFORMOWANIA Mechanizmu OCHRONY ZDROWIA POWINNIŚMY UZNAĆ ZA BEZSPORNE? 18. Polityka zdrowotna na świecie i w Polsce 19. Sprawiedliwość (równość) i solidarność 20. Dostępność i systemy racjonowania 21. Ekonomika praktyki, analizy ekonomiczne w opiece zdrowotnej i wydatek-efektywność
  • Rozdział V. KTÓRE ŹRÓDŁA PRAWA I W JAKIM ZAKRESIE DOTYCZĄ NASZEJ PRAKTYKI? 22. Najważniejsze źródła prawa w opiece zdrowotnej O autorach Rekomendowane i zastosowane piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na W .