wybrane zagadnienia zdrowia co to znaczy
Co znaczy zdrowia publicznego T. 1 - Nowoczesne?. Co to jest publicznego. Nowoczesne narzędzia.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego T. 1 - Nowoczesne narzędzia zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Budżetowanie - controlling - outsourcing.

Definicja z ang. Selected issues of public health T. 1 - Modern management tool in health care. Budgeting - Controlling - outsourcing., z niem. Ausgewählte Themen der öffentlichen Gesundheit T. 1 - Moderne Management-Tool in der Gesundheitsversorgung. Budgetierung - Controlling - Outsourcing..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,116 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia zdrowia
ISBN: ISBN 83-89629-37-2
Opis: Publikacja I tomu ''Niektóre zagadnienia zdrowia publicznego. Nowoczesne narzędzia kierowania w zakładach opieki zdrowotnej. Budżetowanie - controlling - outsourcing'' stanowi cenne źródło wiedzy poznawczej w zakresie kierowania zakładami opieki zdrowotnej. Cechuje się aktualnością i nowatorskim podejściem w aspekcie zmieniającej się sytuacji w ochronie zdrowia. Autorzy poszczególnych rozdziałów od kilku lat zajmują się problematyką kierowania w ochronie zdrowia i w tym czasie wdrożyli, bądź wdrażają poszczególne elementy gospodarki finansowej w zakładach opieki zdrowotnej (dobrze prosperujących). Praktyka i doświadczenie i bogata wiedza przyczyniają się do odzwierciedlenia w najwyższym stopniu istotnych aspektów wdrażania: budżetowania, controllingu czy też outsourcingu. Prezentowana problematyka jest pionierskim i popartym przykładami przedstawieniem tematów z obszaru kierowania w ochronie zdrowia, skierowana przede wszystkim do dyrektorów, kierowników, zarządzających, menedżerów ochrony zdrowia i samorządów terytorialnych. Właściwe ujęcie i podejście do zagadnień budżetowania, controllingu i outsourcingu z pewnością okaże się pomocne i wzbogaci dotychczasową wiedzę na ten temat. Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w ochronie zdrowia, związaną przede wszystkim z wprowadzanym systemem pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, publikacja może okazać się pomocnym i niezwykle istotnym źródłem poznawczym. Szeroko omówione problemy budżetowania wspomogą mechanizm zarządczy i wskażą właściwą i adekwatną do potrzeb drogę niwelowania wydatków w zakładzie opieki zdrowotnej. Równocześnie ukazane zasady controllingu wspomogą mechanizm kierowania zakładem i jego monitoring. Omówione propozycje outsourcingowe niejako wzbogacą świadomość zarządców o możliwości ''wyzbycia'' się generujących straty obszarów działalności zakładów opieki zdrowotnej. Interesująco przedstawiony materiał informacyjny zawarty w tym tomie ukazuje zarówno wady, jak i zalety wprowadzania nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kierowania w zakładach opieki zdrowotnej.
Spis treści:
  • Budżetowanie jako narzędzie wspomagające kierowanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej
  • Praktyczne wykorzystanie elementów budżetowania – schemat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (case study)
  • Controlling jako narzędzie kierowania w zakładach opieki zdrowotnej
  • Outsourcing jako możliwe narzędzie wspomagające restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej
  • Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej

Czym jest znaczenie w Słownik na W .