wybrane zagadnienia zdrowia co to znaczy
Co znaczy zdrowia publicznego T. 2 Wybrane?. Co to jest i podjęcia działań sprzyjających poprawie.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego T. 2 Wybrane aspekty administracyjnego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.

Definicja z ang. Selected issues of public health T. 2 Selected aspects of the administrative management of the health care facility., z niem. Ausgewählte Themen der öffentlichen Gesundheit T. 2 Ausgewählte Aspekte der Verwaltung der medizinischen Einrichtung..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,86 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.17 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia zdrowia
ISBN: ISBN 83-89629-51-8
Opis: Współczesny rynek ochrony zdrowia wymaga wielu modernizacji i podjęcia działań sprzyjających poprawie efektywności kierowania zarówno mniejszymi, jak i większymi zakładami opieki zdrowotnej, a również coraz większego zaspokojenia potrzeb zadowolenia pacjentów. Biorąc pod uwagę małą elastyczność przepisów prawnych i trudności z ich interpretacją, autorzy publikacji podjęli próbę wskazania odpowiedniej drogi postępowania, która ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Niniejsza publikacja jest kierowana nie tylko do studentów, menadżerów ochrony zdrowia, osób zarządzających i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, lecz również, a może przede wszystkim do organów założycielskich zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Organy założycielskie publicznych zakładów opieki zdrowotnej (jednostki samorządu terytorialnego), zarówno wyższego (samorząd województwa), jak i niższego szczebla (samorząd powiatowy i gminny), mogą potraktować tę publikację jako swoisty książka (instruktaż) i kompendium wiedzy na temat postępowania przy tworzeniu, likwidacji i przekształcaniu (zmiana profilu działalności, zmiana formy prawnej funkcjonowania zoz-u) jednostek służby zdrowia.
Spis treści:
  • Przedmowa 1. Rejestr zakładów opieki zdrowotnej 2. Historia i istota rejestru zakładów opieki zdrowotnej 3. Podstawowe akty prawne niezbędne w procesie rejestracji - ścieżka administracyjna 4. Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej 5. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 6. Obowiązki fachowe i sanitarne pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej - program dostosowawczy wczoraj i dziś 7. Przekształcenia jednostek budżetowych w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 8. Obecne próby przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 9. Restrukturyzacja w ujęciu pomocy publicznej Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na W .