wychowanie pojęcia procesy co to znaczy
Co znaczy pojęcia, procesy, konteksty tom 2?. Co to jest Dudzikowej i prof. Marii.

Czy pomocne?

WYCHOWANIE - pojęcia, procesy, konteksty tom 2

Definicja z ang. EDUCATION - concepts, processes, contexts Volume 2, z niem. BILDUNG - Konzepte, Prozesse, Kontexte Volume 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,375 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.82 kg
Zagadnienia: wychowanie pojęcia procesy
ISBN: ISBN 978-83-7489-093-9
Opis: Drugi tom zbioru esejów pod redakcją naukową prof. Marii Dudzikowej i prof. Marii Czerepaniak–Walczak stanowi kontynuację i wzbogacenie interdyscyplinarnej dyskusji rozpoczętej w tomie 1 Wychowania. Redaktorki po raz następny zaprosiły do niej zarówno teoretyków i praktyków wychowania, jak i specjalistów innych dziedzin humanistycznych. Motywem nadającym ramy tej dyskusji są pytania: Czym jest wychowanie? Dzięki czemu jest tym, czym jest i czym różni się od innych mechanizmów rozwoju osoby i zmiany społecznej? Czy i jak jest możliwe wychowanie dzisiaj? Ku jakiemu światu wychowywać? Przez jakie mechanizmy, w jakich kontekstach, z jakim skutkiem? Intencją Redaktorek jest, by czytelnik na te i zbliżone pytania, z jednej strony znajdował sugestie i projekty odpowiedzi, z drugiej zaś aby ułatwiały mu samodzielne odkrywanie nowych wątków i konstruowanie własnych kategorii opisu i interpretowania współczesnych zjawisk wychowawczych i stawianie własnych pytań i obieranie dróg poszukiwania odpowiedzi. Autorzy biorący udział w tej interdyscyplinarnej dyskusji w esejach tomu drugiego, rozważają kwestie: Ku czemu wychowywać? Zawartość tego tomu ukazuje, że nie da się już dłużej nawet udawać, iż wychowanie może być neutralne. Ogromne mechanizmy społeczne, jakie towarzyszą, a równocześnie wyznaczają współczesne wychowanie, prowadzą niekiedy do fundamentalnych zmian wartości i ludzkich zachowań. To sprawia, iż cele wychowania, ich treści i poziom ogólności wymagają szczególnego namysłu i ustawicznych analiz […] Autorzy poszczególnych studiów i esejów tworzących ten tom wskazują na niektóre obszary, ku którym można/należy wychowywać. Z tekstów przebija myśl, iż ludzie umieją funkcjonować i aktywizować dla konkretnych celów i w określonym czasie różne wymiary osobowości, lecz zawsze dokonują tego jako ''jedność i całość'', mimo złożoności celów i struktury działania […] W wypadku złożoności kontekstów wychowania, ich różnorodności i dynamiki i faktu, iż ''źródła bywają niezmiernie bogate, a ich zasoby mogą tryskać w przeciwne strony'' stajemy wobec spoglądania ku nim z różnych stron, z odmiennych perspektyw. To prowadzi do wielości odsłonięć, różnorodności inspiracji i projektów.
Spis treści:
  • Wprowadzenie 1. Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa 2. Pomiędzy rajem a apokalipsą. O potrzebie wychowania ku wartościom uniwersalnym 3. Wychowanie dla demokracji w erze globalizacji 4. Wychowanie ku międzykulturowości. O poszukiwaniu człowieka w Innych i Obcych 5. Ku czemu wychowywać: nieszczęśliwy Midas czy szczęśliwy Hiob? 6. Ku czemu wychowuje reklama? 7. Wychowanie poprzez ruchome obrazy: pomiędzy Panoptikonem a Demoptikonem 8. Uczyć się od idola. O ważnym źródle wiedzy potocznej uczniów 9. Wychowanie do twórczości przeciw wychowaniu do wtórności: stan rzeczy, dylematy, pytania 10. Wychowanie do czasu wolnego 11. ''Święta, których dorośli nie obchodzą''. Czy wychowanie jest do świętowania koniecznie potrzebne? Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na W .