wychowanie pojęcia procesy co to znaczy
Co znaczy pojęcia, procesy, konteksty tom 3?. Co to jest Dudzikowej i prof. Marii.

Czy pomocne?

WYCHOWANIE - pojęcia, procesy, konteksty tom 3

Definicja z ang. EDUCATION - concepts, processes, contexts, Volume 3, z niem. BILDUNG - Konzepte, Prozesse, Kontexte, Volume 3.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,320 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.72 kg
Zagadnienia: wychowanie pojęcia procesy
ISBN: ISBN 978-83-7489-094-6
Opis: Trzeci tom zbioru esejów pod redakcją naukową prof. Marii Dudzikowej i prof. Marii Czerepaniak–Walczak stanowi kontynuację i wzbogacenie interdyscyplinarnej dyskusji rozpoczętej w tomie 1 Wychowania. Redaktorki po raz następny zaprosiły do niej zarówno teoretyków i praktyków wychowania, jak i specjalistów innych dziedzin humanistycznych. Motywem nadającym ramy tej dyskusji są pytania: Czym jest wychowanie? Dzięki czemu jest tym, czym jest i czym różni się od innych mechanizmów rozwoju osoby i zmiany społecznej? Czy i jak jest możliwe wychowanie dzisiaj? Ku jakiemu światu wychowywać? Przez jakie mechanizmy, w jakich kontekstach, z jakim skutkiem? Intencją Redaktorek jest, by czytelnik na te i zbliżone pytania, z jednej strony znajdował sugestie i projekty odpowiedzi, z drugiej zaś aby ułatwiały mu samodzielne odkrywanie nowych wątków i konstruowanie własnych kategorii opisu i interpretowania współczesnych zjawisk wychowawczych i stawianie własnych pytań i obieranie dróg poszukiwania odpowiedzi. Trzeci tom obejmuje studia i eseje skupione na dyskusji wokół wychowania: Kto, w jakich okolicznościach, dzięki jakich środków realizuje projekty rozwoju człowieka i zmiany społecznej w złożonych warunkach XXI wieku? Autorzy w głównej mierze skupiają się na osobie wychowawcy i rzeczywistości szkolnej, w jakiej wypełnia on własną misję. Jakie wymogi przed wychowawcą stawia ta współczesna, wciąż zmieniająca się rzeczywistość? Jak piszą Redaktorki we Wprowadzeniu: […] propozycje odpowiedzi na postawione już pytania – kto, to oznacza jacy wychowawcy, przez jakie mechanizmy, w jakich kontekstach, z jakim skutkiem – są otwarte. Zamieszczone w tym tomie eseje ukazują tylko wybrane wątki wymagające rozwinięcia i poszerzenia o nowe zjawiska i nowe przedmioty. Przykładem tego mogą być teksty polonistów, które pisane ponad dwa lata temu, nabierają proroczej wizji w kontekście toczonej aktualnie batalii o kanon lektur szkolnych. Jeżeli do tego dodamy zjawiska ideologii konsumeryzmu zadomawiające się w instytucjach edukacyjnych, administracyjne zawłaszczanie sfery estetycznej (mundurki), biurokratyczne organizowanie i nadzorowanie przestrzeni intymnej (kamery) i towarzyszące tym działaniom wywłaszczanie naturalnych (rodziców) i profesjonalnych wychowawców z ich funkcji, otrzymujemy rosnącą skalę złożoności kontekstów wychowania.
Spis treści:
  • Wprowadzenie. Notki o autorach 1. Tożsamość wychowawcy 2. W cieniu własnej wiedzy – pomiędzy pewnością a bezradnością wychowawcy 3. Język w wychowaniu. Neutralne medium czy narzędzie wpływu? 4. Nieprzypadkowe spotkania, a więc o rozmowie w wychowaniu 5. ''Stań na ramionach gigantów'', a więc uczeń zdolny jako problem wychowawczy 6. ''Co wygrałem, co przegrałem a co diabli wzięli''. Z doświadczeń wychowawcy klasy 7. Ocena z zachowania – Sedno czy bezsens? 8. Ukryty program wychowania 9. Maria Mendel: Ometkowane serce szkoły 10. Silne i słabe strony wychowania w szkole (Nie) prześmiewcze refleksje długoletniego praktyka 11. Czy literatura piękna przyda(je) się jeszcze wychowaniu? Z perspektywy dydaktyka literatury 12. Czy literatura piękna przyda(je) się jeszcze wychowaniu? Z doświadczeń nauczyciela polonisty Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na W .