wykłady pedagogiki ogólnej co to znaczy
Co znaczy pedagogiki ogólnej tom 1 - perspektywy?. Co to jest o wspólnym tytule ''Wykłady.

Czy pomocne?

Wykłady z pedagogiki ogólnej tom 1 - perspektywy światopoglądowe w wychowaniu

Definicja z ang. Lectures on general education, Volume 1 - philosophical perspective in education, z niem. Vorlesungen über die allgemeine Bildung, Volume 1 - philosophischen Perspektive in der Bildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMK, Toruń 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,260 str., Wymiary: 165 x 230 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: wykłady pedagogiki ogólnej
ISBN: ISBN 83-231-1584-2
Opis: Niniejsza podręcznik zapoczątkowuje cykl publikacji, o wspólnym tytule ''Wykłady z pedagogiki ogólnej'', odnoszących się - z grubsza biorąc - do w/w bloków tematycznych, a będących zapisem doświadczeń autora jako wykładowcy przedmiotu ''pedagogika ogólna''. Podtytuł obecnego tomu wskazuje, iż podejmuje on jedno ze szczegółowych zagadnień z pogranicza bloków tematycznych nr 2 i 3. Przewodnią ideą zamieszczonych tu analiz jest teza, iż ''pkt. widzenia i pogląd (w sprawach natury edukacji) zależą od punktu siedzenia''. Próbuję tu zatem, po pierwsze, wyodrębnić i zwięźle scharakteryzować podstawowe pozycje praktyczne i epistemologiczne, z jakich powstają ''wyobrażenia zbiorowe'' na temat ładu edukacyjnego. Po drugie, próbuje określić, jakie specyficzne (i odmienne zarazem) koncepcje (idee) porządku edukacyjnego odpowiadają wyróżnionym pozycjom i perspektywom. Akcent pada tu zatem między innymi na zjawisko realnego uwarunkowania sfery ideowej (światopoglądowej) w wychowaniu. Fakt ten, jak się zdaje, często umyka uwadze pedagogów, którzy w sporym stopniu postrzegają sferę twórczości światopoglądowej jako obszar autonomiczny, rządzący się własnymi prawami, niezależny od realnych doświadczeń podmiotów ładu edukacyjnego. Podejmując tego rodzaju tematykę, publikacja niniejsza może zatem stać się użytecznym dopełnieniem tradycyjnie wykładanego przedmiotu ''doktryny pedagogiczne''.
Spis treści:
  • Wyraz wstępne
  • Część I. PRELIMINARIA l. Pedagog i studia pedagogiczne 2. Pedagogika jako logos edukacji 3. Pedagogika ogólna -jej status naukowy i dydaktyczny
  • Część II. Nauka: PODSTAWOWE SPOJRZENIA I IDEE 4. Perspektywy światopoglądowe w pedagogice 5. Potoczne wyobrażenia o wychowaniu 6. Instytucjonalna idea wychowania 7. Myśl pedagogiczna, jej idea edukacji 8. Nauka w świetle naukowych teorii człowieka i jego rozwoju 9. Perspektywa filozoficzna w pedagogice
  • Część III. CZŁOWIEK I JEGO ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGICZNEJ 10. Ku perspektywie antropologicznej w filozofii wychowania 11. Nurt naturalistyczny 12. Nurt kulturalistyczny 13. Personalizm

Czym jest znaczenie w Słownik na W .